Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Bình chọn:
3.8 trên 71 phiếu
Bài 34.1, 34.2 trang 75 SBT Vật lí 9

Giải bài 34.1, 34.2 trang 75 SBT Vật lí 9. Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?

Xem lời giải

Bài 34.3 trang 75 SBT Vật lí 9

Giải bài 34.3 trang 75 SBT Vật lí 9. Hãy giải thích vì sao đối với máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, chỉ khi quay

Xem lời giải

Bài 34.4 trang 75 SBT Vật lí 9

Giải bài 34.4 trang 75 SBT Vật lí 9. Muốn cho máy phát điện xoay chiều phát điện liên tục thì phải làm thế nào? Hãy vẽ sơ đồ thiết kế một máy phát điện

Xem lời giải

Bài 34.5 trang 75 SBT Vật lí 9

Giải bài 34.5 trang 75 SBT Vật lí 9.Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt động như thế nào khi máy làm việc?

Xem lời giải

Bài 34.6 trang 75 SBT Vật lí 9

Giải bài 34.6 trang 75 SBT Vật lí 9. Bộ phận góp điện trong động cơ điện một chiều và trong máy phát điện xoay chiều với cuộn dây quay

Xem lời giải

Bài 34.7 trang 75 SBT Vật lí 9

Giải bài 34.7 trang 75 SBT Vật lí 9. Trong máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, nếu ta thay bộ góp điện gồm hai vành

Xem lời giải

Bài 34.8 trang 75 SBT Vật lí 9

Giải bài 34.8 trang 75 SBT Vật lí 9. Lắp một bóng đèn dây tóc vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều.

Xem lời giải