Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
Bài 47.1 trang 95 SBT Vật lí 9

Giải bài 47.1 trang 95 SBT Vật lí 9. Ảnh của một vật trên màn hứng trong máy ảnh bình thường là:

Xem lời giải

Bài 47.2 trang 95 SBT Vật lí 9

Giải bài 47.2 trang 95 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 47.3 trang 95 SBT Vật lí 9

Giải bài 47.3 trang 95 SBT Vật lí 9. Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật cao 80 cm, đặt cách máy 2 m.

Xem lời giải

Bài 47.4 trang 95 SBT Vật lí 9

Giải bài 47.4 trang 95 SBT Vật lí 9. Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người đứng cách máy 3 m.

Xem lời giải

Bài 47.5 trang 95 SBT Vật lí 9

Giải bài 47.5 trang 95 SBT Vật lí 9. Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5 cm để chụp ảnh một người cao 1,6 m,

Xem lời giải

Bài 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10 trang 96, 97 SBT Vật lí 9

Giải bài 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10 trang 96, 97 SBT Vật lí 9. Vật kính máy ảnh là loại thấu kính gì và thường làm bằng vật liệu gì?

Xem lời giải

Bài 47.11 trang 97 SBT Vật lí 9

Giải bài 47.11 trang 97 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 47.12 trang 97 SBT Vật lí 9

Giải bài 47.12 trang 97 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải