Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Bình chọn:
4 trên 159 phiếu
Bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 76 SBT Vật lí 9

Giải bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 76 SBT Vật lí 9. Trong thí nghiệm ở hình 35.1, có hiện tượng gì xảy ra với kim nam

Xem lời giải

Bài 35.4 trang 77 SBT Vật lí 9

Giải bài 35.4 trang 77 SBT Vật lí 9. Có hiện tượng gì với kim nam châm khi cho dòng điện xoay chiều lấy từ lưới điện quốc gia chạy qua dây dẫn ?

Xem lời giải

Bài 35.5 trang 77 SBT Vật lí 9

Giải bài 35.5 trang 77 SBT Vật lí 9. Hãy vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm để nhận biết xem dòng điện chạy qua một dây dẫn là dòng điện một

Xem lời giải

Bài 35.6, 35.7 trang 77 SBT Vật lí 9

Giải bài 35.6, 35.7 trang 77 SBT Vật lí 9.Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

Xem lời giải

Bài 35.8 trang 77 SBT Vật lí 9

Giải bài 35.8 trang 77 SBT Vật lí 9. Trong thí nghiệm ở hình 35.4, khi đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây dẫn thì tác

Xem lời giải

Bài 35.9 trang 77 SBT Vật lí 9

Giải bài 35.9 trang 77 SBT Vật lí 9. Dựa vào tác dụng từ của dòng điện xoay chiều, hãy vẽ sơ đồ thiết kế một chuông điện chạy

Xem lời giải

Bài 35.10 trang 77 SBT Vật lí 9

Giải bài 35.10 trang 77 SBT Vật lí 9. Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện?

Xem lời giải