Bài 6.14 trang 18 SBT Vật lý 9


Giải bài 6.14 trang 18 SBT Vật lý 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.6, trong đó các điện trở R1=14Ω; R2=8Ω; R3=24Ω; dòng điện đi qua R1 có cường độ là I1=0,4A

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.6, trong đó các điện trở R1=14Ω; R2=8Ω; R3=24Ω; dòng điện đi qua R1 có cường độ là I1=0,4A

a. Tính cường độ dòng điện I2, I3 tương ứng đi qua các điện trở R2 và R3.

b. Tính các hiệu điện thế UAC; UCB và UAB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức: \(U=I.R\)

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc song song: \(\dfrac{1}{R_{23}} = \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}\)

Lời giải chi tiết

a)

Mạch gồm: \(R_1\) nt [\(R_2\)//\(R_3\)]

Ta có:

\(\dfrac{1}{R_{23}} = \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3} =\dfrac{1}{18} + \dfrac{1}{24} \\\Rightarrow {R_{23}} = 6\Omega \)

\(R_{tđ}= R_1 + R_{23} = 14 + 6 = 20Ω\)

Do \(R_1 nt R_{23}\) 

nên \( I_1 = I_{23} = 0,4A\)

\(U_{23} = I_{23} .R_{23}= 0,4.6 = 2,4V\\⇒ U_{23}= U_2= U_3 = 2,4 V\)  (do \(R_2 // R_3\))

\({I_2} = \dfrac{U_2}{R_2} = \dfrac{2,4}{8} = 0,3{\rm{A}};\\{I_3} = \dfrac{U_3}{R_3} = \dfrac{2,4}{24} = 0,1{\rm{A}}\)

b)

\(U_{AB} = I.R = 0,4.20 = 8V\)

\(U_{AC}= I_1.R_1 = 0,4.14 = 5,6V\)

\(U_{CB}= I_{23}.R_{23} = 0,4.6 = 2,4V\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài