Bài 6.11 trang 18 SBT Vật lí 9


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Cho ba điện trở là R1=6Ω; R2=12Ω; R3=18Ω. Dùng ba điện trở để mắc thành đoạn mạch song song có hai mạch rẽ, trong đó một mạch rẽ gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

a. Vẽ sơ đồ của đoạn mạch theo yêu cầu đã nêu trên.

b. Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp: \({R_{12}} = {R_1} + {R_2}\)

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc song song: \(\dfrac{1}{R_{tđ}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Vẽ sơ đồ 

b) Điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch:

\((R_1  nt  R_2) // R_3\)

 \({R_{12}} = {R_1} + {R_2} = 6 + 12 = 18\Omega \)

 \(\dfrac{1}{R_{tđ}} = \dfrac{1}{R_{12}} + \dfrac{1}{R_3} =\dfrac {1}{18}+ \dfrac{1}{18} \)\(\Rightarrow {R_{t{\rm{đ}}}} = 9\Omega\)

+) \((R_3 nt R_2) // R_1\)

\({R_{23}} = {R_2} + {R_3} = 12 + 18 = 30\Omega \)

\(\dfrac{1}{R_{tđ}} = \dfrac{1}{R_{23}} + \dfrac{1}{R_1} = \dfrac{1}{30} +\dfrac {1}{6} \)\(\Rightarrow {R_{t{\rm{d}}}} = 5\Omega\)

\((R_1 nt R_3) // R_2\)

\({R_{13}} = {R_1} + {R_3} = 6 + 18 = 24\Omega \)

\(\dfrac{1}{R_{tđ}}= \dfrac{1}{R_{13}} + \dfrac{1}{R_2}=\dfrac {1}{24} + \dfrac{1}{12} \)\(\Rightarrow {R_{t{\rm{d}}}} = 8\Omega \)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 52 phiếu
 • Bài 6.12 trang 18 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.12 trang 18 SBT Vật lí 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.5, trong đó có các điện trở R1=9Ω; R2=15Ω; R3=10Ω; dòng điện đi qua R3 có cường độ là I3=0,3A.

 • Bài 6.13 trang 18 SBT Vật lý 9

  Giải bài 6.13 trang 18 SBT Vật lý 9. Hãy chứng minh rằng điện trở tương đương Rtđ của một đoạn mạch song song,

 • Bài 6.14 trang 18 SBT Vật lý 9

  Giải bài 6.14 trang 18 SBT Vật lý 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.6, trong đó các điện trở R1=14Ω; R2=8Ω; R3=24Ω; dòng điện đi qua R1 có cường độ là I1=0,4A

 • Bài 6.10 trang 18 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.10 trang 18 SBT Vật lí 9. Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 1,2V thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ I=0,12A.

 • Bài 6.9 trang 17 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.9 trang 17 SBT Vật lí 9. Hỏi có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất bao nhiêu vào hai đầu đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp với nhau?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.