Bài 6.1 trang 16 SBT Vật lí 9


Giải bài 6.1 trang 16 SBT Vật lí 9. Tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp với R2. Rtđ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?

Đề bài

Hai điện trở R1=R2=20Ω được mắc vào hai điểm A, B.
a. Tính điện trở tương đương R của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp với R2. R lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?
b. Nếu mắc R1 song song với R2 thì điện trở tương đương R’ của đoạn mạch khi đó là bao nhiêu? R’ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần?
c. Tính tỉ số \(\displaystyle{R_{tđ} \over {R{'_{tđ}}}}{\rm{ }}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương đương với đoạn mạch có các  điện trở mắc song song: \({R_{tđ}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} \)

+ Sử dụng biểu thức với đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp : \(R_{tđ}=R_1+R_2\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:
R1=R2=20Ω

a) \(R_1\) nối tiếp \(R_2\), \(R_tđ\) = ?; So sánh \(R_tđ\) với \(R_1\), \(R_2\)

b) \(R_1\) song song \(R_2\), \(R'_tđ\) = ?; So sánh \(R'_tđ\) với \(R_1\), \(R_2\)

c) Tính \(\displaystyle{R_{tđ} \over {R{'_{tđ}}}}{\rm{ }}\). 

Lời giải:

a) Khi \(R_1\) nối tiếp \(R_2\)
R của đoạn mạch AB là: \({R_{tđ}} = {\rm{ }}{R_1} + {\rm{ }}{R_2} = {\rm{ }}20{\rm{ }} + {\rm{ }}20{\rm{ }} = {\rm{ }}40\Omega \)
Vậy \(R_{tđ}\) lớn hơn mỗi điện trở thành phần.
b) Khi Rmắc song song với R2 thì:
\({R'_{tđ}} = \displaystyle{{{R_1}.{R_2}} \over {{R_1} + {R_2}}} = {{20.20} \over {20 + 20}} = 10\,\Omega \)
Vậy \(R'_{tđ}\) nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.
c) Tỉ số giữa \(R_{tđ}\) và \(R'_{tđ}\) là: \(\displaystyle{{{R_{tđ}}} \over {R{'_{tđ}}}} = {{40} \over {10}} = 4\)
Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu
 • Bài 6.2 trang 16 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.2 trang 16 SBT Vật lí 9. Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào hai điểm M, N trong sơ đồ hình 6.1, trong đó hiệu điện thế U=6V. Trong cách mắc thứ nhất,

 • Bài 6.3 trang 16 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.3 trang 16 SBT Vật lí 9. Hai bóng đèn giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là 6V và dòng điện chạy qua mỗi đèn khi có cường độ là 0,5A

 • Bài 6.4 trang 16 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.4 trang 16 SBT Vật lí 9. Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V; cường độ dòng điện định mức của đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn thứ hai là 0,36A.

 • Bài 6.5 trang 16 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.5 trang 16 SBT Vật lí 9. Có mấy cách mắc ba điện trở này thành một mạch điện? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

 • Bài 6.6 trang 17 SBT Vật lí 9

  Giải bài 6.6 trang 17 SBT Vật lí 9. Cho mạch điện AB có sơ đồ như hình 6.2, trong đó điện trở R1=3r; R2=r; R3=6r; điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí