Bài 6 trang 8 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 6 trang 8 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần: ..., 4600,...

Đề bài

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:
                      \(..., 4600,...\)

                       \( ..., ..., a.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số liền sau của số tự nhiên \(a\) là số tự nhiên \(a + 1\).

b) Số liền trước của số tự nhiên \(b\) là số tự nhiên \( b - 1\) với với \( b ∈\mathbb N^*\).

Lời giải chi tiết

Sau khi điền ta được: 

\(4601, 4600, 4599\).

\(a + 2; a + 1; a\).

Chú ý: Điền vào chỗ trống để được ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần (nghĩa là số đứng trước phải lớn hơn số đứng sau, hai số liền nhau cách nhau \(1\) đơn vị) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí