Bài 51 trang 101 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Tính:
a) \((37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17)\);

b) \( (-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1) Tính chất giao hoán: \(a.b = b.a\) 

2) Tính chất kết hợp: \((a.b).c = a. (b.c)\)

3) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(a(b + c) = ab + ac. \)

Tính chất này cũng đúng với phép trừ: \(a (b - c) = ab - ac\)

Lời giải chi tiết

a) \((37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17) \)

\(= 20 . (-5) + 23 . (-30)\)

\(= (-100)+( - 690) = -790\).

b) \((-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57)\)

 \(= (-57) . 33 - 67 . (-23)\)

 \(= -1881 + 1541\)

 \(= -340\).

Lưu ý câu b) có thể giải cách khác

\((-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57) \)

\(=(-57) . 67 +57 . 34 - 67 . 34 + 67 . 57\)

\(= 67 . (-57 + 57) +34 . (57 - 67)\) 

\(= 67.0 + 34 . (-10) = 0+(-340) = -340\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.