Giải bài 5 trang 32 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hình nào sau đây thể hiện hậu quả của động đất? Dựa vào dấu hiệu nào em đưa ra nhận định đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng những kiến thức đã học về động đất để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

- Hình thể hiện hậu quả của động đất: a, b, d.

- Dấu hiệu để đưa ra nhận định đó là sự hư hại của các ngôi nhà, các công trình xây dựng, đường xá bị phá hủy.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài