Bài 4.5 trang 13 SBT Vật lí 7


Đề bài

Chiếu một tia sáng \(SI\) lên một gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ \(IR\) tạo với tia tới một góc \(60^0\) (hình \(4.4\)). Tìm giá trị của góc tới \(i\) và góc phản xạ \(r\).

A. \(i = r = 60^0\)                 B.\(i = r = 30^0\)

C. \(i =20^0; r = 40^0\)         D. \(i = r = 120^0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về định luật phản xạ ánh sáng: góc phản xạ bằng góc tới (\(r=i\)) 

Lời giải chi tiết

Ta có tia phản xạ \(IR\) tạo với tia \(IS\) tới một góc \(60^0\), mà góc tới lại bằng góc phản xạ nên \(i = r = \dfrac{{{{60}^0}}}{2} = {30^0}\)

Chọn B 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 56 phiếu
 • Bài 4.6 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.6 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

 • Bài 4.7 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.7 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

 • Bài 4.8 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.8 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

 • Bài 4.9 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.9 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

 • Bài 4.10 trang 14 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.10 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 (hình 4.7).

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.