Bài 4.10 trang 14 SBT Vật lí 7


Giải bài 4.10 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 (hình 4.7).

Đề bài

Hai gương phẳng \({G_1}\) và \({G_2}\) đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới \(SI\) được chiếu lên gương \({G_1}\) phản xạ một lần trên gương \({G_1}\) và một làn trên gương \({G_2}\) (hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới \(SI\) và tia phản xạ cuối cùng trên gương \({G_2}\) có giá trị nào sau đây?  

A.  \({0^0}\)                                 B. \({60^0}\)               

C. \({45^0}\)                                D. \({90^0}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về định luật phản xạ ánh sáng: góc phản xạ bằng góc tới (\(i'=i\))

Lời giải chi tiết

Giả sử tia tới là \(SI\) có góc tới là: \(i = \widehat {SIN} = \alpha \)

Định luật phản xạ tại gương \({G_1}\):

\(\widehat {SIN} = \widehat {N{\rm{IR}}} = \alpha (1)\)

Do hai gương đặt song song với nhau nên pháp tuyến \(IN\) ở gương \({G_1}\) và pháp tuyến \(RN'\) ở gương \({G_2}\) song song với nhau, tia phản xạ ở \({G_1}\) chính là tia tới ở gương \({G_2}\):

\(\widehat {N'RI} = \widehat {RIN} = \alpha \)

Định luật phản xạ tại gương \({G_2}\):

\[\widehat {{\rm{IR}}N'} = \widehat {N'RK} = \alpha (2)\]

Từ (1)(2) ta có:

\(\widehat {S{\rm{IR}}} = \widehat {{\rm{IR}}K} = 2\alpha \)

Vì hai góc này so le trong nên \(SI//RK\)

Nên góc tạo bởi tia tới  và tia phản xạ cuối cùng trên gương  có giá trị \({0^0}\)

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 34 phiếu
 • Bài 4.11 trang 14 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.11 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 (hình 4.8) lần lượt phản xạ trên gương G1 rồi trên gương G2.

 • Bài 4.12 trang 14 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.12 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc a (hình 4.9).

 • Bài 4.9 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.9 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

 • Bài 4.8 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.8 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

 • Bài 4.7 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.7 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí