Bài 4.10 trang 14 SBT Vật lí 7


Giải bài 4.10 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 (hình 4.7).

Đề bài

Hai gương phẳng \({G_1}\) và \({G_2}\) đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới \(SI\) được chiếu lên gương \({G_1}\) phản xạ một lần trên gương \({G_1}\) và một làn trên gương \({G_2}\) (hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới \(SI\) và tia phản xạ cuối cùng trên gương \({G_2}\) có giá trị nào sau đây?  

A.  \({0^0}\)                                 B. \({60^0}\)               

C. \({45^0}\)                                D. \({90^0}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về định luật phản xạ ánh sáng: góc phản xạ bằng góc tới (\(i'=i\))

Lời giải chi tiết

Giả sử tia tới là \(SI\) có góc tới là: \(i = \widehat {SIN} = \alpha \)

Định luật phản xạ tại gương \({G_1}\):

\(\widehat {SIN} = \widehat {N{\rm{IR}}} = \alpha (1)\)

Do hai gương đặt song song với nhau nên pháp tuyến \(IN\) ở gương \({G_1}\) và pháp tuyến \(RN'\) ở gương \({G_2}\) song song với nhau, tia phản xạ ở \({G_1}\) chính là tia tới ở gương \({G_2}\):

\(\widehat {N'RI} = \widehat {RIN} = \alpha \)

Định luật phản xạ tại gương \({G_2}\):

\[\widehat {{\rm{IR}}N'} = \widehat {N'RK} = \alpha (2)\]

Từ (1)(2) ta có:

\(\widehat {S{\rm{IR}}} = \widehat {{\rm{IR}}K} = 2\alpha \)

Vì hai góc này so le trong nên \(SI//RK\)

Nên góc tạo bởi tia tới  và tia phản xạ cuối cùng trên gương  có giá trị \({0^0}\)

Chọn A

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài