Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bình chọn:
4.1 trên 172 phiếu
Bài 4.1 trang 12 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.1 trang 12 sách bài tập vật lí 7. Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng 30°. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ.

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 12 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.2 trang 12 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 12 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.3 trang 12 sách bài tập vật lí 7. Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

Xem lời giải

Bài 4.4 trang 12 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.4 trang 12 sách bài tập vật lí 7. Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, gần một bức tường thẳng đứng (hình 4.3).

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 13 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.5 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60° (hình 4.4). Tìm giá trị của góc tới i và góc phản xạ r.

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 13 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.6 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 13 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.7 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 13 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.8 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 13 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.9 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 14 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.10 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 (hình 4.7).

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 14 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.11 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 (hình 4.8) lần lượt phản xạ trên gương G1 rồi trên gương G2.

Xem lời giải

Bài 4.12 trang 14 SBT Vật lí 7

Giải bài 4.12 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc a (hình 4.9).

Xem lời giải