Bài 14: Phản xạ âm - Tiếng vang

Bình chọn:
3.9 trên 88 phiếu
Bài 14.1 trang 32 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.1 trang 32 sách bài tập vật lí 7. Tai ta nghe được tiếng vang khi nào?

Xem lời giải

Bài 14.2 trang 32 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.2 trang 32 sách bài tập vật lí 7. Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?

Xem lời giải

Bài 14.3 trang 32 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.3 trang 32 sách bài tập vật lí 7. Tại sao khi nói chuyện với nhau ở gần mặt ao, hồ (trên bờ ao, hồ) tiếng nói nghe rất rõ?

Xem lời giải

Bài 14.4 trang 32 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.4 trang 32 sách bài tập vật lí 7. Nói “alô” vào bể thứ nhất em sẽ nghe thấy tiếng vang, nhưng cũng nói như vậy vào bể thứ hai thì không nghe thấy tiếng vang. Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 14.5 trang 32 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.5 trang 32 sách bài tập vật lí 7. Hãy chọn từ mô tả bề mặt của vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém trong các từ sau: mềm, ấm, nhẵn, mấp mô, xốp, phẳng, đen, lạnh, gồ ghề, cứng.

Xem lời giải

Bài 14.6 trang 32 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.6 trang 32 sách bài tập vật lí 7. Hãy nêu những ứng dụng của phản xạ âm mà em biết.

Xem lời giải

Bài 14.7 trang 32 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.7 trang 32 SBT vật lí 7. Giải bài 14.3 trang 32 sách bài tập vật lí 7. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 14.8 trang 33 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.8 trang 33 sách bài tập vật lí 7. Âm phản xạ có lợi hay có hại? Nêu ví dụ.

Xem lời giải

Bài 14.9 trang 33 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.9 trang 33 sách bài tập vật lí 7. Em phải đứng cách xa núi ít nhất là bao nhiêu, để tại đó, em được tiếng vang tiếng nói của mình? Biết rằng vận tốc truyền của trong không khí là 340m/s.

Xem lời giải

Bài 14.10 trang 33 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.10 trang 33 sách bài tập vật lí 7. Để tránh được hiện tượng có tiếng vang trong phòng, thì phòng phải có kích thước nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 14.11 trang 33 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.11 trang 33 sách bài tập vật lí 7. Những vật nào sau đây hấp thụ âm tốt?

Xem lời giải

Bài 14.12 trang 33 SBT Vật lí 7

Giải bài 14.12 trang 33 sách bài tập vật lí 7. Em hãy nêu cách làm giảm tiếng ồn trong nhà có mái lợp tôn mỗi khi trời mưa to.

Xem lời giải