Bài 29: An toàn khi sử dụng điện

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Bài 29.1 trang 78 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.1 trang 78 sách bài tập vật lí 7. Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì:

Xem lời giải

Bài 29.2 trang 78 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.2 trang 78 sách bài tập vật lí 7. Kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm thích hợp ở cột bên phải trong khung dưới đây:

Xem lời giải

Bài 29.3 trang 78 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.3 trang 78 sách bài tập vật lí 7. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

Xem lời giải

Bài 29.4 trang 78 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.4 trang 78 sách bài tập vật lí 7. Những việc làm nào dưới đây đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện?

Xem lời giải

Bài 29.5 trang 78 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.5 trang 78 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây ra tác dụng nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 29.6 trang 79 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.6 trang 79 sách bài tập vật lí 7. Công việc nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?

Xem lời giải

Bài 29.7 trang 79 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.7 trang 79 sách bài tập vật lí 7. Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 29.8 trang 79 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.8 trang 79 sách bài tập vật lí 7. Cần phải chú ý sử dụng điều nào dưới đây khi sử dụng cầu chì?

Xem lời giải

Bài 29.9 trang 79 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.9 trang 79 sách bài tập vật lí 7. Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?

Xem lời giải

Bài 29.10 trang 80 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.10 trang 80 sách bài tập vật lí 7. Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit... đều có cán được bọc nhựa hay cao su?

Xem lời giải

Bài 29.11 trang 80 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.11 trang 80 sách bài tập vật lí 7. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng:

Xem lời giải

Bài 29.12 trang 80 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.12 trang 80 sách bài tập vật lí 7. Giải thích vì sao để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, người ta phải mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị hoặc dụng cụ điện trong mạch.

Xem lời giải

Bài 29.13 trang 80 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.13 trang 80 sách bài tập vật lí 7. Vì sao không được phơi khăn mặt hay quần áo ướt lên dây điện?

Xem lời giải

Bài 29.14 trang 80 SBT Vật lí 7

Giải bài 29.14 trang 80 sách bài tập vật lí 7. Vì sao khi thấy một người bị điện giật thì không được đến cầm tay người đó để kéo người đó ra khỏi dây điện?

Xem lời giải