Chương 3: ĐIỆN HỌC

Bình chọn:
4.6 trên 48 phiếu
Bài 17.1 trang 36 SBT Vật lí 7

Giải bài 17.1 trang 36 sách bài tập vật lí 7. Có các vật sau: bút chì vỏ gỗ, bút bi vỏ nhựa, lưỡi kéo cắt giấy chiếc thìa kim loại, lược nhựa, mảnh giấy

Xem lời giải

Bài 17.2 trang 36 SBT Vật lí 7

Giải bài 17.2 trang 36 sách bài tập vật lí 7. Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích?

Xem lời giải

Bài 17.3 trang 36 SBT Vật lí 7

Giải bài 17.3 trang 36 sách bài tập vật lí 7. Làm thí nghiệm như hình 17.1, trong đó dùng kim khâu (hoặc dì đục một lỗ nhỏ sát mép của đáy một vỏ chai nhựa (thí dụ vỏ chai ni khoáng) để tạo một tia nước nhỏ.

Xem lời giải

Bài 17.4 trang 36 SBT Vật lí 7

Giải bài 17.4 trang 36 sách bài tập vật lí 7. Giải thích hiện tượng đã nêu ở phần mở đầu của bài 17 trong sách giáo khoa:

Xem lời giải

Bài 17.5 trang 37 SBT Vật lí 7

Giải bài 17.5 trang 37 sách bài tập vật lí 7. Câu khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 17.6 trang 37 SBT Vật lí 7

Giải bài 17.6 trang 37 sách bài tập vật lí 7. Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 17.7 trang 37 SBT Vật lí 7

Giải bài 17.7 trang 37 sách bài tập vật lí 7. Dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa thì mảnh phim nhựa này có thể hút được các vụn giấy. Vì sao?

Xem lời giải

Bài 17.8 trang 37 SBT Vật lí 7

Giải bài 17.8 trang 37 sách bài tập vật lí 7. Một thanh thủy tinh không bị nhiễm điện, được treo lên giá một sợi dây mềm như ở hình 17.2. Cọ xát một đầu thước nhựa rồi đưa đầu thước này lại gần một đầu thanh thủy tinh nói trên. Hỏi có hiện tượng gì xảy ra và vì sao?

Xem lời giải

Bài 17.9 trang 37 SBT Vật lí 7

Giải bài 17.9 trang 37 sách bài tập vật lí 7. Trong các nhà máy dệt thường có những bộ phận chải các sợi Ở điều kiện bình thường, các sợi vải này dễ bị chập dính vào nhau bị rối. Giải thích tại sao? Có thể sử dụng biện pháp gì để khắc phục hiện tượng bất lợi này.

Xem lời giải

Bài 18.1 trang 38 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.1 trang 38 sách bài tập vật lí 7. Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp bị đẩy ra xa (hình 18.1). Câu kết luận nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 18.2 trang 38 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.2 trang 38 sách bài tập vật lí 7. Trong mỗi hình 18.2a, b, c, d các mũi tên đã cho chỉ lực tác dụng (hút hoặc đẩy) giữa hai vật mang điện tích. Hãy ghi dấu điện tích chưa cho biết của vật thứ hai.

Xem lời giải

Bài 18.3 trang 38 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.3 trang 38 sách bài tập vật lí 7. Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.

Xem lời giải

Bài 18.4 trang 39 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.4 trang 39 sách bài tập vật lí 7. Theo em thì Sơn hay Hải, ai đúng? Ai sai? Làm cách nào để kiểm tra điều này.

Xem lời giải

Bài 18.5 trang 39 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.5 trang 39 sách bài tập vật lí 7. Cọ xát hai thanh nhựa cùng loại như nhau bằng mảnh vải khô. Đặt một thanh trên trục quay, đưa thanh nhựa kia lại gần thanh thứ nhất thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 18.6 trang 39 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.6 trang 39 sách bài tập vật lí 7. Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 18.7 trang 39 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.7 trang 39 sách bài tập vật lí 7. Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 18.8 trang 39 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.8 trang 39 sách bài tập vật lí 7. Nếu một vật nhiễm điện dương thì vật đó có khả năng nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 18.9 trang 40 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.9 trang 40 sách bài tập vật lí 7. Cọ xát một thước nhựa vào một mảnh len thì thước nhựa bị nhiễm điện. Hỏi mảnh len có bị nhiễm điện không? Nếu có thì điện tích trên mảnh len cùng dấu hay khác dấu với điện tích trên thước nhựa? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 18.10 trang 40 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.10 trang 40 sách bài tập vật lí 7. Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa, rồi đưa lại gần một quả cầu nhỏ bằng kim loại treo trên giá. Quả cầu bị hút về phía thanh thủy tinh. Có thể khẳng định quả cầu đã bị nhiễm điện dương được không? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 18.11 trang 40 SBT Vật lí 7

Giải bài 18.11 trang 40 sách bài tập vật lí 7. Làm thế nào để biết một cái thước nhựa có bị nhiễm điện không và nhiễm điện dương hay âm?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất