Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bình chọn:
4.5 trên 231 phiếu
Bài 5.1 trang 15 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.1 trang 15 sách bài tập vật lí 7. Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 15 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.2 trang 15 sách bài tập vật lí 7. Cho một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng, cách gương 5cm.

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 15 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.3 trang 15 sách bài tập vật lí 7. Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 5.1). Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 60 độ. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương và tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 15 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.4 trang 15 sách bài tập vật lí 7. Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng.

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 16 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.5 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 16 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.6 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d. So sánh d và d’:

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 16 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.7 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Hai quả cầu nhỏ A và B được đặt trước một gương phẳng như ở hình. Đặt mắt ở vị trí nào thì nhìn thấy ảnh của quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia? Vẽ hình

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 16 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.8 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Đặt một gương phẳng trước một vật như thế nào thì nhìn thấy ảnh của vật lộn ngược so với vật? Vẽ hình.

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 16 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.9 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Hãy vẽ ảnh của chữ ÁT đặt trước gương phẳng như hình 5.4. Ảnh thu được là chữ gì?

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 16 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.10 trang 16 sách bài tập vật lí 7. Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM (hình 5.5).

Xem lời giải

Bài 5.11 trang 17 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.11 trang 17 sách bài tập vật lí 7. Một người đứng trước một gương phẳng đặt mắt tại M để quan sát ảnh của một bức tường song song với gương ở phía sau lưng (hình 5.6).

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 17 SBT Vật lí 7

Giải bài 5.12 trang 17 sách bài tập vật lí 7. Một nguồn sáng S được đặt trước một gương phẳng (hình 5.7).

Xem lời giải