Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Bình chọn:
4.4 trên 89 phiếu
Bài 22.1 trang 50 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.1 trang 50 sách bài tập vật lí 7. Hỏi khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối với dụng cụ nào? Không có ích đối với dụng cụ nào?

Xem lời giải

Bài 22.2 trang 50 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.2 trang 50 sách bài tập vật lí 7. Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết:

Xem lời giải

Bài 22.3 trang 50 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.3 trang 50 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 22.4 trang 50 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.4 trang 50 sách bài tập vật lí 7. Khoanh tròn chữ Đ cho câu phát biểu đúng, chữ S cho câu sai.

Xem lời giải

Bài 22.5 trang 51 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.5 trang 51 sách bài tập vật lí 7. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem lời giải

Bài 22.6 trang 51 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.6 trang 51 sách bài tập vật lí 7. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem lời giải

Bài 22.7 trang 51 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.7 trang 51 sách bài tập vật lí 7. Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng?

Xem lời giải

Bài 22.8 trang 51 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.8 trang 51 sách bài tập vật lí 7. Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem lời giải

Bài 22.9 trang 52 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.9 trang 52 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

Xem lời giải

Bài 22.10 trang 52 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.10 trang 52 sách bài tập vật lí 7. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi được chất khí?

Xem lời giải

Bài 22.11 trang 52 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.11 trang 52 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng chất khí?

Xem lời giải

Bài 22.12 trang 52 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.12 trang 52 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi dụng của dòng điện được nêu ở cột bên trái.

Xem lời giải