Bài 12: Độ to của âm

Bình chọn:
4.6 trên 115 phiếu
Bài 12.1 trang 28 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.1 trang 28 sách bài tập vật lí 7. Vật phát ra âm to hơn khi nào?

Xem lời giải

Bài 12.2 trang 28 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.2 trang 28 sách bài tập vật lí 7. Điền vào chỗ trống: Đơn vị đo độ to của âm là...

Xem lời giải

Bài 12.3 trang 28 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.3 trang 28 sách bài tập vật lí 7. Dao động và biên độ dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi bạn ấy gảy mạnh và gảy nhẹ?

Xem lời giải

Bài 12.4 trang 28 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.4 trang 28 sách bài tập vật lí 7. Muốn cho kèn lá chuối phát ra tiếng to, em phải thổi mạnh. Em hãy giải thích tại sao phải làm như vậy?

Xem lời giải

Bài 12.5 trang 28 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.5 trang 28 sách bài tập vật lí 7. Hãy tìm hiểu xem người ta đã làm thế nào để âm phát ra to khi thổi sáo?

Xem lời giải

Bài 12.6 trang 28 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.6 trang 28 sách bài tập vật lí 7. Biên độ dao động là gì?

Xem lời giải

Bài 12.7 trang 29 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.7 trang 29 sách bài tập vật lí 7. Biên độ dao động của âm càng lớn khi:

Xem lời giải

Bài 12.8 trang 29 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.8 trang 29 sách bài tập vật lí 7. Khi truyền đi xa, đại lượng nào sau đây của âm đã thay đổi?

Xem lời giải

Bài 12.9 trang 29 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.9 trang 29 sách bài tập vật lí 7. Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 12.10 trang 29 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.10 trang 29 sách bài tập vật lí 7. Tiếng ồn trong sân trường vào giờ ra chơi có độ to vào cỡ nào đây?

Xem lời giải

Bài 12.11 trang 29 SBT Vật lí 7

Giải bài 12.11 trang 29 sách bài tập vật lí 7. Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem lời giải