Bài 8: Gương cầu lõm

Bình chọn:
4.5 trên 164 phiếu
Bài 8.1 trang 21 SBT Vật lí 7

Giải bài 8.1 trang 21 sách bài tập vật lí 7. Hãy vẽ sơ đồ bố trí một thí nghiệm để thực hiện ý tưởng nói trên của Ác-si-mét bằng những gương phẳng nhỏ.

Xem lời giải

Bài 8.2 trang 21 SBT Vật lí 7

Giải bài 8.2 trang 21 sách bài tập vật lí 7. Tìm trong nhà một đồ dùng có tác dụng tương tự như một gương cầu lõm.

Xem lời giải

Bài 8.3 trang 21 SBT Vật lí 7

Giải bài 8.3 trang 21 sách bài tập vật lí 7. Hãy dùng lập luận để chứng tỏ rằng ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi luôn luôn bé hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lõm.

Xem lời giải

Bài 8.4 trang 21 SBT Vật lí 7

Giải bài 8.4 trang 21 sách bài tập vật lí 7. Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 8.5 trang 21 SBT Vật lí 7

Giải bài 8.5 trang 21 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 8.6 trang 21 SBT Vật lí 7

Giải bài 8.6 trang 21 sách bài tập vật lí 7. Vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với khi không có pha đèn?

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 22 SBT Vật lí 7

Giải bài 8.7 trang 22 sách bài tập vật lí 7. Vì sao người lái ô tô hay xe máy không dùng gương cầu lõm để quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?

Xem lời giải

Bài 8.8 trang 22 SBT Vật lí 7

Giải bài 8.8 trang 22 sách bài tập vật lí 7. Trong ba loại gương (gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm), gương nào cho ảnh ảo của cùng một vật lớn hơn? xếp theo thứ tự tăng I dần từ trái sang phải.

Xem lời giải