Bài 24: Cường độ dòng điện

Bình chọn:
4.4 trên 150 phiếu
Bài 24.1 trang 56 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.1 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

Xem lời giải

Bài 24.2 trang 56 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.2 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Hình 24.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

Xem lời giải

Bài 24.3 trang 56 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.3 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Có bốn ampe kế với các giới hạn đo lần lượt là:

Xem lời giải

Bài 24.4 trang 56 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.4 trang 56 sách bài tập vật lí 7. Cho các sơ đồ mạch điện như hình 24.2

Xem lời giải

Bài 24.5 trang 57 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.5 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì?

Xem lời giải

Bài 24.6 trang 57 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.6 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Trên ampe kế không có dấu hiệu nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 24.7 trang 57 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.7 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Giải bài 21.1 trang 48 SBT vật lí 7. Đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?

Xem lời giải

Bài 24.8 trang 57 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.8 trang 57 sách bài tập vật lí 7. Khi sử dụng ampe kế để tiến hành một phép đo thì cần thực hiện những thao tác nào nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 24.9 trang 58 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.9 trang 58 sách bài tập vật lí 7. Khi bóng đèn pin sáng bình thường thì dòng điện chạy qua nó có cường độ vào khoảng 0,3A. Nên sử dụng ampe kế có giới hạn đo nào dưới đây là thích hợp nhất để đo cường độ dòng điện này?

Xem lời giải

Bài 24.10 trang 58 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.10 trang 58 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây:

Xem lời giải

Bài 24.11 trang 58 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.11 trang 58 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng?

Xem lời giải

Bài 24.12 trang 59 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.12 trang 59 sách bài tập vật lí 7. Trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây, các công tắc K ở chế độ được biểu diễn như trên hình 24.4. Hỏi ampe kế mắc trong sơ đồ nào có chỉ số khác 0?

Xem lời giải

Bài 24.13 trang 59 SBT Vật lí 7

Giải bài 24.13 trang 59 sách bài tập vật lí 7. Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.5 được mắc đúng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?

Xem lời giải