Bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Bình chọn:
3.8 trên 63 phiếu
Bài 23.1 trang 53 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.1 trang 53 sách bài tập vật lí 7. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút

Xem lời giải

Bài 23.2 trang 53 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.2 trang 53 sách bài tập vật lí 7. Chuông điện hoạt động là do:

Xem lời giải

Bài 23.3 trang 53 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.3 trang 53 sách bài tập vật lí 7. Tác dụng hóa học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat được biểu hiện ở chỗ

Xem lời giải

Bài 23.4 trang 53 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.4 trang 53 sách bài tập vật lí 7. Hãy kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để chỉ ra sự phù hợp về nội dung giữa chúng.

Xem lời giải

Bài 23.5 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.5 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện?

Xem lời giải

Bài 23.6 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.6 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào dòng điện?

Xem lời giải

Bài 23.7 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.7 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 23.8 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.8 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào đây?

Xem lời giải

Bài 23.9 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.9 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Làm theo cách nào dưới đây khi chú ý tới tác dụng sinh lí của dòng điện?

Xem lời giải

Bài 23.10 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.10 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Trong các liệt kê dưới đây, liệt kê nào gồm toàn các dụng cụ điện mà hoạt động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện?

Xem lời giải

Bài 23.11 trang 55 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.11 trang 55 sách bài tập vật lí 7. Khoanh tròn chữ Đ cho câu phát biểu đúng, chữ S cho câu sai

Xem lời giải

Bài 23.12 trang 55 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.12 trang 55 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 23.13 trang 55 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.13 trang 55 sách bài tập vật lí 7. Trên hình 23.1 có vẽ sơ đồ một mạch điện. Khi đóng công tắc thì thấy bóng đèn Đ nhấp nháy, lúc sáng lúc tắt. Giải thích tại sao?

Xem lời giải