Bài 13: Môi trường truyền âm

Bình chọn:
4.5 trên 125 phiếu
Bài 13.1 trang 30 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.1 trang 30 sách bài tập vật lí 7. Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 13.2 trang 30 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.2 trang 30 sách bài tập vật lí 7. Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết, khi có người đi đến bờ sông, cá ở dưới sông lập tức “lẩn trốn ngay”. Hãy giải thích tại sao?

Xem lời giải

Bài 13.3 trang 30 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.3 trang 30 sách bài tập vật lí 7. Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 13.4 trang 30 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.4 trang 30 sách bài tập vật lí 7. Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, các em có thể biết được khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là bao nhiêu không?

Xem lời giải

Bài 13.5 trang 30 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.5 trang 30 sách bài tập vật lí 7. Hỏi âm đã truyền từ miệng bạn này đến tai bạn kia qua những môi trường nào?

Xem lời giải

Bài 13.6 trang 30 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.6 trang 30 sách bài tập vật lí 7. Kết luận nào sau đây là sai?

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 31 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.7 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Những môi trường dưới đây có thể truyền được âm không?

Xem lời giải

Bài 13.8 trang 31 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.8 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 13.9 trang 31 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.9 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa?

Xem lời giải

Bài 13.10 trang 31 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.10 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi?

Xem lời giải

Bài 13.11 trang 31 SBT Vật lí 7

Giải bài 13.11 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Vì sao chân không không truyền được âm?

Xem lời giải