Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Bình chọn:
4.5 trên 124 phiếu
Bài 26.1 trang 63 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.1 trang 63 sách bài tập vật lí 7. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

Xem lời giải

Bài 26.2 trang 63 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.2 trang 63 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có các vôn kế được mắc đúng.

Xem lời giải

Bài 26.3 trang 63 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.3 trang 63 sách bài tập vật lí 7. Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây có số chỉ bằng 0 (hình 26.2)?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 26.4 trang 64 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.4 trang 64 sách bài tập vật lí 7. Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

Xem lời giải

Bài 26.5 trang 64 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.5 trang 64 sách bài tập vật lí 7. Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 26.6 trang 64 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.6 trang 64 sách bài tập vật lí 7. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

Xem lời giải

Bài 26.7 trang 64 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.7 trang 64 sách bài tập vật lí 7. Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

Xem lời giải

Bài 26.8 trang 65 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.8 trang 65 sách bài tập vật lí 7. Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 26.9 trang 65 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.9 trang 65 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 26.3. Hỏi nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ như thế nào so với trước đó (biết rằng khi đóng công tắc K thì bóng đèn sáng bình thường)?

Xem lời giải

Bài 26.10 trang 65 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.10 trang 65 sách bài tập vật lí 7. Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26.4 đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện để hở?

Xem lời giải

Bài 26.11 trang 65 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.11 trang 65 sách bài tập vật lí 7. Các công tắc K trong các mạch điện được giữ ở chế độ như trên các sơ đồ hình 26.5. Vôn kế trong sơ đồ nào đang đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn?

Xem lời giải

Bài 26.12 trang 66 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.12 trang 66 sách bài tập vật lí 7. Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 26.13 trang 66 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.13 trang 66 sách bài tập vật lí 7. Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 26.14 trang 66 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.14 trang 66 sách bài tập vật lí 7. Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 26.15 trang 67 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.15 trang 67 sách bài tập vật lí 7. Hãy cho biết vôn kế đo hiệu điện thế nào trong trường hợp công tắc K mở và trong trường hợp công tắc K đóng.

Xem lời giải

Bài 26.16 trang 67 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.16 trang 67 sách bài tập vật lí 7. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U1 = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ li, khi đặt hiệu điện thế U2 = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2.

Xem lời giải