Bài 19: Dòng điện - Nguồn điện

Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu
Bài 19.1 trang 41 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.1 trang 41 sách bài tập vật lí 7. Điền các từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 19.2 trang 41 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.2 trang 41 sách bài tập vật lí 7. Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 19.3 trang 41 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.3 trang 41 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghi sự tương tự vào chỗ trống trong các câu sau đây:Hình 19.1a mô tả một mạch điện và hình 19. 1b mô tả một mạch nước.

Xem lời giải

Bài 19.4 trang 42 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.4 trang 42 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện là gì?

Xem lời giải

Bài 19.5 trang 42 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.5 trang 42 sách bài tập vật lí 7. Trong vật nào dưới đây đang có dòng điện chạy qua?

Xem lời giải

Bài 19.6 trang 42 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.6 trang 42 sách bài tập vật lí 7. Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không thành dòng điện?

Xem lời giải

Bài 19.7 trang 42 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.7 trang 42 sách bài tập vật lí 7. Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 19.8 trang 42 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.8 trang 42 sách bài tập vật lí 7. Trong vật nào dưới đây không có dòng điện chạy qua?

Xem lời giải

Bài 19.9 trang 43 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.9 trang 43 sách bài tập vật lí 7. Dụng cụ nào dưới đây không phải là nguồn điện?

Xem lời giải

Bài 19.10 trang 43 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.10 trang 43 sách bài tập vật lí 7. Muốn có dòng điện chạy qua một bóng đèn pin thì phải làm theocách được vẽ trong hình nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 19.11 trang 43 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.11 trang 43 sách bài tập vật lí 7. Tại sao có thể thắp sáng bóng đèn được lắp ở nhiều xe đạp mà chỉ dùng có một dây điện nối giữa đinamô và bóng đèn?

Xem lời giải

Bài 19.12 trang 43 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.12 trang 43 sách bài tập vật lí 7. Để thắp sáng một bóng đèn pin thì cần những đồ vật hay dụng cụ nào? Phải làm gì với những đồ vật hay dụng cụ này thì bóng đèn pin mới sáng?

Xem lời giải

Bài 19.13 trang 43 SBT Vật lí 7

Giải bài 19.13 trang 43 sách bài tập vật lí 7. Hãy kể tên ba thiết bị hay dụng cụ điện có sử dụng nguồn điện là acquy.

Xem lời giải