Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Bình chọn:
4.5 trên 103 phiếu
Bài 21.1 trang 48 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.1 trang 48 sách bài tập vật lí 7. Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó.

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 48 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.2 trang 48 sách bài tập vật lí 7. Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 21.1, hình 21.2 và vẽ thêm mũi tên vào mỗi sơ đồ để chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch đó khi công tắc đóng.

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.3 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Ở nhiều xe đạp, người ta lắp một nguồn điện (đinamô) để thắp sáng đèn. Nếu quan sát, ta chỉ thấy có một dây dẫn nối từ đinamô tới bóng đèn.

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.4 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Sơ đồ của mạch điện là gì?

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.5 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

Xem lời giải

Bài 21.6 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.6 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 21.3) chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

Xem lời giải

Bài 21.7 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.7 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Hỏi:

Xem lời giải