Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bình chọn:
4.5 trên 113 phiếu
Bài 3.1 trang 9 SBT Vật lí 7 Bài 3.1 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.1 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

Xem chi tiết
Bài 3.2 trang 9 SBT Vật lí 7 Bài 3.2 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.2 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?

Xem chi tiết
Bài 3.3 trang 9 SBT Vật lí 7 Bài 3.3 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.3 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Vì sao nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm Âm lịch?

Xem chi tiết
Bài 3.4 trang 9 SBT Vật lí 7 Bài 3.4 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.4 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Hãy dùng hình vẽ theo tỉ lệ 1 cm ứng với 1 m để xác định chiều cao của cột đèn. Biết rằng các tia sáng Mặt Trời đều song song?

Xem chi tiết
Bài 3.5 trang 9 SBT Vật lí 7 Bài 3.5 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.5 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?

Xem chi tiết
Bài 3.6 trang 10 SBT Vật lí 7 Bài 3.6 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.6 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nguyệt thực?

Xem chi tiết
Bài 3.7 trang 10 SBT Vật lí 7 Bài 3.7 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.7 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Ta quan sát thấy gì khi nơi ta đứng trên mặt đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng?

Xem chi tiết
Bài 3.8 trang 10 SBT Vật lí 7 Bài 3.8 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.8 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Đêm rằm, ta quan sát thấy gì khi Mặt Trời đi vào bóng tối của Trái Đất?

Xem chi tiết
Bài 3.9 trang 10 SBT Vật lí 7 Bài 3.9 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.9 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn?

Xem chi tiết
Bài 3.10 trang 10 SBT Vật lí 7 Bài 3.10 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.10 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn?

Xem chi tiết
Bài 3.11 trang 11 SBT Vật lí 7 Bài 3.11 trang 11 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.11 trang 11 sách bài tập vật lí 7. Hình nào dưới đây vẽ không đúng hình Mặt Trăng khi có nguyệt thực một phần (hình 3.1)?

Xem chi tiết
Bài 3.12 trang 11 SBT Vật lí 7 Bài 3.12 trang 11 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.12 trang 11 sách bài tập vật lí 7. Vì sao khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn điện dây tóc thì bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét, còn khi đặt dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay lại nhòe?

Xem chi tiết


Gửi bài