Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bình chọn:
4.3 trên 163 phiếu
Bài 3.1 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.1 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.2 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.3 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Vì sao nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm Âm lịch?

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.4 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Hãy dùng hình vẽ theo tỉ lệ 1 cm ứng với 1 m để xác định chiều cao của cột đèn. Biết rằng các tia sáng Mặt Trời đều song song?

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 9 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.5 trang 9 sách bài tập vật lí 7. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.6 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nguyệt thực?

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.7 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Ta quan sát thấy gì khi nơi ta đứng trên mặt đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng?

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.8 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Đêm rằm, ta quan sát thấy gì khi Mặt Trời đi vào bóng tối của Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.9 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn?

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 10 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.10 trang 10 sách bài tập vật lí 7. Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn?

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 11 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.11 trang 11 sách bài tập vật lí 7. Hình nào dưới đây vẽ không đúng hình Mặt Trăng khi có nguyệt thực một phần (hình 3.1)?

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 11 SBT Vật lí 7

Giải bài 3.12 trang 11 sách bài tập vật lí 7. Vì sao khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn điện dây tóc thì bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét, còn khi đặt dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay lại nhòe?

Xem lời giải