Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Bình chọn:
4.4 trên 162 phiếu
Bài 20.1 trang 44 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.1 trang 44 sách bài tập vật lí 7. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 20.2 trang 44 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.2 trang 44 sách bài tập vật lí 7. Trong thí nghiệm được bố trí như hình 20.1, hai quả cầu A và B gắn với giá đỡ bằng nhựa được đặt đủ xa.

Xem lời giải

Bài 20.3 trang 44 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.3 trang 44 sách bài tập vật lí 7. Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như thế để làm gì? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 20.4 trang 44 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.4 trang 44 sách bài tập vật lí 7. Sử dụng một đèn pin (đã lắp sẵn pin và hoạt động tốt) hoặc mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp để xác định xem các vật sau đây là vật dẫn điện hay vật cách điện:

Xem lời giải

Bài 20.5 trang 45 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.5 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Vật nào dưới đây là vật cách điện?

Xem lời giải

Bài 20.6 trang 45 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.6 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện là gì?

Xem lời giải

Bài 20.7 trang 45 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.7 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Electron tự do có trong vật nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 20.8 trang 45 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.8 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện trong kim loại là gì?

Xem lời giải

Bài 20.9 trang 45 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.9 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?

Xem lời giải

Bài 20.10 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.10 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Chất nào dẫn điện tốt nhất trong số các chất dưới đây:

Xem lời giải

Bài 20.11 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.11 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Trong số các chất dưới đây, chất nào không phải là chất cách điện?

Xem lời giải

Bài 20.12 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.12 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Vật nào dưới đây không cho dòng điện đi qua?

Xem lời giải

Bài 20.13 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.13 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Các electron tự do này do đâu mà có?

Xem lời giải

Bài 20.14 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.14 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu phát biểu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 20.15 trang 47 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.15 trang 47 sách bài tập vật lí 7. Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để được một câu hoàn chỉnh, có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 20.16 trang 47 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.16 trang 47 sách bài tập vật lí 7. Hãy đối chiếu hệ thống truyền chuyển động của xe đạp và mạch điện kín làm quay quạt điện để tìm được hình ảnh tương tự với hiện tượng “nhanh như điện” bằng cách điền các từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

Xem lời giải