Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn

Bình chọn:
4.4 trên 101 phiếu
Bài 15.1 trang 34 SBT Vật lí 7 Bài 15.1 trang 34 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.1 trang 34 sách bài tập vật lí 7. Hãy tiến hành điều tra trong tổ theo bảng dưới đây và cho biết âm nào được mọi người trong lớp em thích nghe nhất, âm nào không thích nghe nhất.

Xem chi tiết
Bài 15.2 trang 34 SBT Vật lí 7 Bài 15.2 trang 34 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.2 trang 34 sách bài tập vật lí 7. Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn?

Xem chi tiết
Bài 15.3 trang 34 SBT Vật lí 7 Bài 15.3 trang 34 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.3 trang 34 sách bài tập vật lí 7. Vật liệu nào dưới đây thường không được dùng để làm vật ngăn cách âm giữa các phòng?

Xem chi tiết
Bài 15.4 trang 34 SBT Vật lí 7 Bài 15.4 trang 34 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.4 trang 34 sách bài tập vật lí 7. Hãy nêu tên và thí dụ tương ứng với ba biện pháp chống ô nhiễm: tiếng ồn thường dùng.

Xem chi tiết
Bài 15.5 trang 35 SBT Vật lí 7 Bài 15.5 trang 35 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.5 trang 35 sách bài tập vật lí 7. Em hãy khuyên người đó nên làm gì để chống ô nhiễm tiếng ồn.

Xem chi tiết
Bài 15.6 trang 35 SBT Vật lí 7 Bài 15.6 trang 35 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.6 trang 35 sách bài tập vật lí 7. Tại sao khi áp tai vào tường, ta có thể nghe được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh, còn khi không áp tai vào tường lại không nghe được?

Xem chi tiết
Bài 15.7 trang 35 SBT Vật lí 7 Bài 15.7 trang 35 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.7 trang 35 sách bài tập vật lí 7. Hãy kể một số việc làm của em nhằm làm giảm ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.

Xem chi tiết
Bài 15.8 trang 35 SBT Vật lí 7 Bài 15.8 trang 35 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.8 trang 35 sách bài tập vật lí 7. Đánh dấu vào ô đúng, sai cho những câu dưới đây.

Xem chi tiết


Gửi bài