Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn

Bình chọn:
4.3 trên 117 phiếu
Bài 15.1 trang 34 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.1 trang 34 sách bài tập vật lí 7. Hãy tiến hành điều tra trong tổ theo bảng dưới đây và cho biết âm nào được mọi người trong lớp em thích nghe nhất, âm nào không thích nghe nhất.

Xem lời giải

Bài 15.2 trang 34 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.2 trang 34 sách bài tập vật lí 7. Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn?

Xem lời giải

Bài 15.3 trang 34 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.3 trang 34 sách bài tập vật lí 7. Vật liệu nào dưới đây thường không được dùng để làm vật ngăn cách âm giữa các phòng?

Xem lời giải

Bài 15.4 trang 34 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.4 trang 34 sách bài tập vật lí 7. Hãy nêu tên và thí dụ tương ứng với ba biện pháp chống ô nhiễm: tiếng ồn thường dùng.

Xem lời giải

Bài 15.5 trang 35 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.5 trang 35 sách bài tập vật lí 7. Em hãy khuyên người đó nên làm gì để chống ô nhiễm tiếng ồn.

Xem lời giải

Bài 15.6 trang 35 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.6 trang 35 sách bài tập vật lí 7. Tại sao khi áp tai vào tường, ta có thể nghe được tiếng cười nói ở phòng bên cạnh, còn khi không áp tai vào tường lại không nghe được?

Xem lời giải

Bài 15.7 trang 35 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.7 trang 35 sách bài tập vật lí 7. Hãy kể một số việc làm của em nhằm làm giảm ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.

Xem lời giải

Bài 15.8 trang 35 SBT Vật lí 7

Giải bài 15.8 trang 35 sách bài tập vật lí 7. Đánh dấu vào ô đúng, sai cho những câu dưới đây.

Xem lời giải