Bài 25: Hiệu điện thế

Bình chọn:
4.4 trên 117 phiếu
Bài 25.1 trang 60 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.1 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

Xem lời giải

Bài 25.2 trang 60 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.2 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Hình 25.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

Xem lời giải

Bài 25.3 trang 60 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.3 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lựa chọn là phù hợp nhất khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.

Xem lời giải

Bài 25.4 trang 60 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.4 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?

Xem lời giải

Bài 25.5 trang 60 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.5 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 25.6 trang 61 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.6 trang 61 sách bài tập vật lí 7. Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

Xem lời giải

Bài 25.7 trang 61 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.7 trang 61 sách bài tập vật lí 7. Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 25.8 trang 61 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.8 trang 61 sách bài tập vật lí 7. Dưới đây là một số thao tác. đúng hoặc sai, khi sử dụng vôn kế:

Xem lời giải

Bài 25.9 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.9 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

Xem lời giải

Bài 25.10 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.10 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.

Xem lời giải

Bài 25.11 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.11 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một dụng cụ đo ở cột bên phải để được một câu đúng.

Xem lời giải

Bài 25.12 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.12 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

Xem lời giải

Bài 25.13 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.13 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Mắc chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của một pin còn mới và mắc chốt âm của vôn kế với cực âm của pin đó. So sánh số chỉ của vôn kế và số vôn ghi trên vỏ của pin.

Xem lời giải