Bài 2: Sự truyền ánh sáng

Bình chọn:
4.4 trên 184 phiếu
Bài 2.1 trang 6 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.1 trang 6 sách bài tập vật lí 7. Tại một điểm C trong một hộp kín có một bóng đèn điện nhỏ đang sáng (hình 2.1).

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 6 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.2 trang 6 sách bài tập vật lí 7.Trong một buổi tập đội ngũ, đội trưởng hô: “Đằng trước thẳng”, em đứng trong hàng, hãy nói xem em làm thế nào để biết mình đã đứng thẳng hàng chưa? Giải thích cách làm.

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 6 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.3 trang 6 sách bài tập vật lí 7. Hãy vẽ sơ đồ bố trí một thí nghiệm (khác trong sách giáo khoa) để kiểm tra xem ánh sáng từ một đèn pin được bật sáng phát ra có truyền đi theo đường thẳng không? Mô tả cách làm.

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 6 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.4 trang 6 sách bài tập vật lí 7. Trong một lần làm thí nghiệm, Hải dùng một miếng bìa có đục một lỗ nhỏ ở A. Đặt mắt ở M nhìn qua lỗ nhỏ thấy bóng đèn pin Đ sáng.

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 7 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.5 trang 7 sách bài tập vật lí 7. Trong hình 2.3, hình nào vẽ đúng đường truyền của ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)?

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 7 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.6 trang 7 sách bài tập vật lí 7. Trên hình 2.3 biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì?

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 7 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.7 trang 7 sách bài tập vật lí 7. Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo đường thẳng?

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 7 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.8 trang 7 sách bài tập vật lí 7. Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lỗ thủng nhỏ O.

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 8 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.9 trang 8 sách bài tập vật lí 7. Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 8 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.10 trang 8 sách bài tập vật lí 7. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng chùm tia sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn đang sáng?

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 8 SBT Vật lí 7

Giải bài 2.11 trang 8 sách bài tập vật lí 7. Làm thế nào để kiểm tra xem cạnh của một cái thước thẳng không? Mô tả cách làm và giải thích cách làm.

Xem lời giải