Bài 1: Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng

Bình chọn:
4.3 trên 229 phiếu
Bài 1.1 trang 3 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.1 trang 3 sách bài tập vật lí 7. Vì sao ta nhìn thấy một vật?

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 3 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.2 trang 3 sách bài tập vật lí 7. Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 3 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.3 trang 3 sách bài tập vật lí 7. Giải thích vì sao trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn?

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 3 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.4 trang 3 sách bài tập vật lí 7. Ta đã biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên bàn. Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 3 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.5 trang 3 sách bài tập vật lí 7. Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 3 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.6 trang 3 sách bài tập vật lí 7. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 4 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.7 trang 4 sách bài tập vật lí 7. Khi nào ta nhìn thấy một vật?

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 4 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.8 trang 4 sách bài tập vật lí 7. Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẳng hứng ánh sáng Mặt Trời rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 4 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập vật lí 7. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 4 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập vật lí 7. Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được một miếng bìa màu đen?

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 4 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.11 trang 4 sách bài tập vật lí 7. Trường hợp nào dưới đây ta nhận biết được một miếng bìa màu đen?

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 5 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.12 trang 5 sách bài tập vật lí 7. Vật nào dưới đây không phải là vật sáng?

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 5 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.13 trang 5 sách bài tập vật lí 7.Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì:

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 5 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.14 trang 5 sách bài tập vật lí 7. Ban đêm, bạn Hoa ngồi đọc sách ở dưới một ngọn đèn điện. Hoa nói rằng, sở dĩ bạn ấy nhìn thấy trang sách vì mắt bạn ấy đã phát ra các tia sáng chiếu lên trang sách. Hãy bố trí một thí nghiệm chứng tỏ lập luận của bạn Hoa là sai.

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 5 SBT Vật lí 7

Giải bài 1.15 trang 5 sách bài tập vật lí 7. Ban đêm, trong phòng tối, ta nhìn thấy một điểm sáng trên bàn. Hãy bố trí một thí nghiệm để kiểm tra xem điểm sáng đó có phải là nguồn sáng không.

Xem lời giải