Chương 3: ĐIỆN HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 22.3 trang 50 SBT Vật lí 7 Bài 22.3 trang 50 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.3 trang 50 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

Xem chi tiết
Bài 22.4 trang 50 SBT Vật lí 7 Bài 22.4 trang 50 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.4 trang 50 sách bài tập vật lí 7. Khoanh tròn chữ Đ cho câu phát biểu đúng, chữ S cho câu sai.

Xem chi tiết
Bài 22.5 trang 51 SBT Vật lí 7 Bài 22.5 trang 51 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.5 trang 51 sách bài tập vật lí 7. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem chi tiết
Bài 22.6 trang 51 SBT Vật lí 7 Bài 22.6 trang 51 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.6 trang 51 sách bài tập vật lí 7. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem chi tiết
Bài 22.7 trang 51 SBT Vật lí 7 Bài 22.7 trang 51 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.7 trang 51 sách bài tập vật lí 7. Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng?

Xem chi tiết
Bài 22.8 trang 51 SBT Vật lí 7 Bài 22.8 trang 51 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.8 trang 51 sách bài tập vật lí 7. Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Xem chi tiết
Bài 22.9 trang 52 SBT Vật lí 7 Bài 22.9 trang 52 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.9 trang 52 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

Xem chi tiết
Bài 22.10 trang 52 SBT Vật lí 7 Bài 22.10 trang 52 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.10 trang 52 sách bài tập vật lí 7. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi được chất khí?

Xem chi tiết
Bài 22.11 trang 52 SBT Vật lí 7 Bài 22.11 trang 52 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.11 trang 52 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng chất khí?

Xem chi tiết
Bài 22.12 trang 52 SBT Vật lí 7 Bài 22.12 trang 52 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.12 trang 52 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi dụng của dòng điện được nêu ở cột bên trái.

Xem chi tiết
Bài 23.1 trang 53 SBT Vật lí 7 Bài 23.1 trang 53 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.1 trang 53 sách bài tập vật lí 7. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút

Xem chi tiết
Bài 23.2 trang 53 SBT Vật lí 7 Bài 23.2 trang 53 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.2 trang 53 sách bài tập vật lí 7. Chuông điện hoạt động là do:

Xem chi tiết
Bài 23.3 trang 53 SBT Vật lí 7 Bài 23.3 trang 53 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.3 trang 53 sách bài tập vật lí 7. Tác dụng hóa học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng sunfat được biểu hiện ở chỗ

Xem chi tiết
Bài 23.4 trang 53 SBT Vật lí 7 Bài 23.4 trang 53 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.4 trang 53 sách bài tập vật lí 7. Hãy kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để chỉ ra sự phù hợp về nội dung giữa chúng.

Xem chi tiết
Bài 23.5 trang 54 SBT Vật lí 7 Bài 23.5 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.5 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện?

Xem chi tiết
Bài 23.6 trang 54 SBT Vật lí 7 Bài 23.6 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.6 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào dòng điện?

Xem chi tiết
Bài 23.7 trang 54 SBT Vật lí 7 Bài 23.7 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.7 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

Xem chi tiết
Bài 23.8 trang 54 SBT Vật lí 7 Bài 23.8 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.8 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Để mạ bạc cho một cái hộp bằng đồng thì làm theo cách nào đây?

Xem chi tiết
Bài 23.9 trang 54 SBT Vật lí 7 Bài 23.9 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.9 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Làm theo cách nào dưới đây khi chú ý tới tác dụng sinh lí của dòng điện?

Xem chi tiết
Bài 23.10 trang 54 SBT Vật lí 7 Bài 23.10 trang 54 SBT Vật lí 7

Giải bài 23.10 trang 54 sách bài tập vật lí 7. Trong các liệt kê dưới đây, liệt kê nào gồm toàn các dụng cụ điện mà hoạt động của chúng dựa chủ yếu vào tác dụng từ của dòng điện?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài