Chương 3: ĐIỆN HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 25.5 trang 60 SBT Vật lí 7 Bài 25.5 trang 60 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.5 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

Xem chi tiết
Bài 25.6 trang 61 SBT Vật lí 7 Bài 25.6 trang 61 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.6 trang 61 sách bài tập vật lí 7. Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

Xem chi tiết
Bài 25.7 trang 61 SBT Vật lí 7 Bài 25.7 trang 61 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.7 trang 61 sách bài tập vật lí 7. Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 25.8 trang 61 SBT Vật lí 7 Bài 25.8 trang 61 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.8 trang 61 sách bài tập vật lí 7. Dưới đây là một số thao tác. đúng hoặc sai, khi sử dụng vôn kế:

Xem chi tiết
Bài 25.9 trang 62 SBT Vật lí 7 Bài 25.9 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.9 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

Xem chi tiết
Bài 25.10 trang 62 SBT Vật lí 7 Bài 25.10 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.10 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 25.11 trang 62 SBT Vật lí 7 Bài 25.11 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.11 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một dụng cụ đo ở cột bên phải để được một câu đúng.

Xem chi tiết
Bài 25.12 trang 62 SBT Vật lí 7 Bài 25.12 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.12 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

Xem chi tiết
Bài 25.13 trang 62 SBT Vật lí 7 Bài 25.13 trang 62 SBT Vật lí 7

Giải bài 25.13 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Mắc chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của một pin còn mới và mắc chốt âm của vôn kế với cực âm của pin đó. So sánh số chỉ của vôn kế và số vôn ghi trên vỏ của pin.

Xem chi tiết
Bài 26.1 trang 63 SBT Vật lí 7 Bài 26.1 trang 63 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.1 trang 63 sách bài tập vật lí 7. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

Xem chi tiết
Bài 26.2 trang 63 SBT Vật lí 7 Bài 26.2 trang 63 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.2 trang 63 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có các vôn kế được mắc đúng.

Xem chi tiết
Bài 26.3 trang 63 SBT Vật lí 7 Bài 26.3 trang 63 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.3 trang 63 sách bài tập vật lí 7. Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây có số chỉ bằng 0 (hình 26.2)?

Xem chi tiết
Bài 26.4 trang 64 SBT Vật lí 7 Bài 26.4 trang 64 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.4 trang 64 sách bài tập vật lí 7. Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

Xem chi tiết
Bài 26.5 trang 64 SBT Vật lí 7 Bài 26.5 trang 64 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.5 trang 64 sách bài tập vật lí 7. Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?

Xem chi tiết
Bài 26.6 trang 64 SBT Vật lí 7 Bài 26.6 trang 64 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.6 trang 64 sách bài tập vật lí 7. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 26.7 trang 64 SBT Vật lí 7 Bài 26.7 trang 64 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.7 trang 64 sách bài tập vật lí 7. Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

Xem chi tiết
Bài 26.8 trang 65 SBT Vật lí 7 Bài 26.8 trang 65 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.8 trang 65 sách bài tập vật lí 7. Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?

Xem chi tiết
Bài 26.9 trang 65 SBT Vật lí 7 Bài 26.9 trang 65 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.9 trang 65 sách bài tập vật lí 7. Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 26.3. Hỏi nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ như thế nào so với trước đó (biết rằng khi đóng công tắc K thì bóng đèn sáng bình thường)?

Xem chi tiết
Bài 26.10 trang 65 SBT Vật lí 7 Bài 26.10 trang 65 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.10 trang 65 sách bài tập vật lí 7. Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26.4 đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện để hở?

Xem chi tiết
Bài 26.11 trang 65 SBT Vật lí 7 Bài 26.11 trang 65 SBT Vật lí 7

Giải bài 26.11 trang 65 sách bài tập vật lí 7. Các công tắc K trong các mạch điện được giữ ở chế độ như trên các sơ đồ hình 26.5. Vôn kế trong sơ đồ nào đang đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài