Chương 3: ĐIỆN HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 20.6 trang 45 SBT Vật lí 7 Bài 20.6 trang 45 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.6 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện là gì?

Xem chi tiết
Bài 20.7 trang 45 SBT Vật lí 7 Bài 20.7 trang 45 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.7 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Electron tự do có trong vật nào dưới đây?

Xem chi tiết
Bài 20.8 trang 45 SBT Vật lí 7 Bài 20.8 trang 45 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.8 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện trong kim loại là gì?

Xem chi tiết
Bài 20.9 trang 45 SBT Vật lí 7 Bài 20.9 trang 45 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.9 trang 45 sách bài tập vật lí 7. Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?

Xem chi tiết
Bài 20.10 trang 46 SBT Vật lí 7 Bài 20.10 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.10 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Chất nào dẫn điện tốt nhất trong số các chất dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 20.11 trang 46 SBT Vật lí 7 Bài 20.11 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.11 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Trong số các chất dưới đây, chất nào không phải là chất cách điện?

Xem chi tiết
Bài 20.12 trang 46 SBT Vật lí 7 Bài 20.12 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.12 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Vật nào dưới đây không cho dòng điện đi qua?

Xem chi tiết
Bài 20.13 trang 46 SBT Vật lí 7 Bài 20.13 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.13 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Các electron tự do này do đâu mà có?

Xem chi tiết
Bài 20.14 trang 46 SBT Vật lí 7 Bài 20.14 trang 46 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.14 trang 46 sách bài tập vật lí 7. Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu phát biểu dưới đây.

Xem chi tiết
Bài 20.15 trang 47 SBT Vật lí 7 Bài 20.15 trang 47 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.15 trang 47 sách bài tập vật lí 7. Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để được một câu hoàn chỉnh, có nội dung đúng.

Xem chi tiết
Bài 20.16 trang 47 SBT Vật lí 7 Bài 20.16 trang 47 SBT Vật lí 7

Giải bài 20.16 trang 47 sách bài tập vật lí 7. Hãy đối chiếu hệ thống truyền chuyển động của xe đạp và mạch điện kín làm quay quạt điện để tìm được hình ảnh tương tự với hiện tượng “nhanh như điện” bằng cách điền các từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

Xem chi tiết
Bài 21.1 trang 48 SBT Vật lí 7 Bài 21.1 trang 48 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.1 trang 48 sách bài tập vật lí 7. Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó.

Xem chi tiết
Bài 21.2 trang 48 SBT Vật lí 7 Bài 21.2 trang 48 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.2 trang 48 sách bài tập vật lí 7. Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 21.1, hình 21.2 và vẽ thêm mũi tên vào mỗi sơ đồ để chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch đó khi công tắc đóng.

Xem chi tiết
Bài 21.3 trang 49 SBT Vật lí 7 Bài 21.3 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.3 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Ở nhiều xe đạp, người ta lắp một nguồn điện (đinamô) để thắp sáng đèn. Nếu quan sát, ta chỉ thấy có một dây dẫn nối từ đinamô tới bóng đèn.

Xem chi tiết
Bài 21.4 trang 49 SBT Vật lí 7 Bài 21.4 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.4 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Sơ đồ của mạch điện là gì?

Xem chi tiết
Bài 21.5 trang 49 SBT Vật lí 7 Bài 21.5 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.5 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 21.6 trang 49 SBT Vật lí 7 Bài 21.6 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.6 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 21.3) chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

Xem chi tiết
Bài 21.7 trang 49 SBT Vật lí 7 Bài 21.7 trang 49 SBT Vật lí 7

Giải bài 21.7 trang 49 sách bài tập vật lí 7. Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Hỏi:

Xem chi tiết
Bài 22.1 trang 50 SBT Vật lí 7 Bài 22.1 trang 50 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.1 trang 50 sách bài tập vật lí 7. Hỏi khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích đối với dụng cụ nào? Không có ích đối với dụng cụ nào?

Xem chi tiết
Bài 22.2 trang 50 SBT Vật lí 7 Bài 22.2 trang 50 SBT Vật lí 7

Giải bài 22.2 trang 50 sách bài tập vật lí 7. Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài