Bài 4.11 trang 14 SBT Vật lí 7


Đề bài

Hai gương phẳng \({G_1}\) và \({G_2}\) đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới \(SI\) được chiếu lên gương \({G_1}\) (hình 4.8) lần lượt phản xạ trên gương \({G_1}\) rồi trên gương \({G_2}\). Góc tạo bởi tia tới \(SI\) và tia phản xạ cuối cùng trên gương \({G_2}\) có giá trị nào sau đây?

A. \({180^0}\)                                   B. \({60^0}\)

C. \({45^0}\)                                     D. \({90^0}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về định luật phản xạ ánh sáng: góc phản xạ bằng góc tới (\(i'=i\))

Lời giải chi tiết

Do hai gương đặt vuông góc với nhau nên hai pháp tuyến \(I{N_1}\) và \(J{N_2}\) cũng vuông góc với nhau.

Định luật phản xạ tại gương \({G_1}\):

\(\widehat {SIN} = \widehat {N{\rm{IJ}}} \Rightarrow \widehat {SIJ} = 2\widehat {N{\rm{IJ}}}(1)\)

Định luật phản xạ tại gương \({G_2}\):

\[\widehat {{\rm{IJ}}N} = \widehat {NJR} \Rightarrow \widehat {{\rm{IJ}}R} = 2\widehat {{\rm{IJ}}N}(2)\]

\(\Delta {\rm{IJ}}N\) vuông tại \(N\):

\(\widehat {N{\rm{IJ}}} + \widehat {NJI} = {90^0}\)

\( \Rightarrow \widehat {S{\rm{IJ}}} + \widehat {{\rm{IJ}}R} = 2\widehat {NIJ} + 2\widehat {NJI} = 2(\widehat {NIJ} + \widehat {NJI}) = {180^0}\)

Vậy tia tới \(SI\) song song với tia phản xạ \(JR\). Góc tạo bởi tia tới \(SI\)  và tia phản xạ cuối cùng trên gương \({G_2}\) có giá trị \({180^0}\)

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu
 • Bài 4.12 trang 14 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.12 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc a (hình 4.9).

 • Bài 4.10 trang 14 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.10 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 (hình 4.7).

 • Bài 4.9 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.9 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

 • Bài 4.8 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.8 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

 • Bài 4.7 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.7 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.