Bài 4.12 trang 14 SBT Vật lí 7


Giải bài 4.12 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc a (hình 4.9).

Đề bài

Hai gương phẳng \({G_1}\) và \({G_2}\) có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc \(\alpha\) (hình 4.9). Tia tới \(SI\) được chiếu lên gương Gi lần lượt phản xạ một lần trên gương \({G_1}\) rồi một lần trên gương \({G_2}\). Biết góc tới trên gương \({G_1}\) bằng \(30^0\). Tìm góc \(\alpha\) để cho tia tới trên gương \({G_1}\) và tia phản xạ trên gương \({G_2}\) vuông góc với nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về định luật phản xạ ánh sáng: góc phản xạ bằng góc tới (\(i'=i\))

Lời giải chi tiết

Tại \(I\), theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có:

\(\widehat {SIN} = \widehat {NIJ} = {30^0}\)

\( \Rightarrow \widehat {JIO} = \widehat {NIO} - \widehat {NIJ} = {90^0} - {30^0} = {60^0}\)

Và \(\widehat {K{\rm{IJ}}} = {2.30^0} = {60^0}(1)\)

Trong \(\Delta IJO\), ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat {{\rm{IJ}}O} = {180^0} - \widehat {JIO} - \widehat {IOJ}\\ = {180^0} - {60^0} - \alpha  = {120^0} - \alpha \end{array}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {N{\rm{JI}}} = {90^0} - \widehat {{\rm{IJ}}O}\\ = {90^0} - ({120^0} - \alpha ) = \alpha  - {30^0}\end{array}\)

Tại \(J\), theo định luật phản xạ ánh sáng, ta có:

\(\widehat {{\rm{IJ}}N} = \widehat {NJK}\)

\( \Rightarrow \widehat {KJI} = \widehat {IJN} + \widehat {NJK} = 2\widehat {IJN} = 2\alpha  - {60^0}(2)\)

Từ (1) và (2) ta được:

\(\widehat {K{\rm{IJ}}} + \widehat {KJI} = {60^0} + 2\alpha  - {60^0} = 2\alpha \)

Trong \(\Delta IKJ\), ta có:

\(\widehat {IKJ} = {180^0} - (\widehat {K{\rm{IJ}}} + \widehat {KJI}) = {180^0} - 2\alpha \)

Để tia tới \(SI\) trên gương \({G_1}\) vuông góc với tia phản xạ \(JR\) trên gương \({G_2}\) thì:

\(\begin{array}{l}\widehat {IKJ} = {90^0}\\ \Leftrightarrow {180^0} - 2\alpha  = {90^0}\\ \Leftrightarrow \alpha  = {45^0}\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu
 • Bài 4.11 trang 14 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.11 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 (hình 4.8) lần lượt phản xạ trên gương G1 rồi trên gương G2.

 • Bài 4.10 trang 14 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.10 trang 14 sách bài tập vật lí 7. Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 (hình 4.7).

 • Bài 4.9 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.9 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

 • Bài 4.8 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.8 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

 • Bài 4.7 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.7 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí