Bài 4.3 trang 12 SBT Vật lí 7


Giải bài 4.3 trang 12 sách bài tập vật lí 7. Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

Đề bài

Chiếu một tia sáng \(SI\) lên một gương phẳng (hình 4.2).

a) Vẽ tia phản xạ.

b) Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về khúc xạ ánh sáng và các tia, góc trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Lời giải chi tiết

a) Cách vẽ: 

Trong mặt phẳng tới:

    - Dựng pháp tuyến \(IN\) tại điểm tới \(I\).

    - Ta dùng thước đo góc để đo góc tới \(\widehat {{S}I{N}}=i\)

    - Từ đó vẽ tia \(IR\) khác phía với tia tới \(SI\) bờ là pháp tuyến \(IN\) sao cho

\(\widehat {{R}I{N}}=i'=\)\(\widehat {{S}I{N}}=i\)

Vậy tia \(IR\) là tia phản xạ cần vẽ.

b) Cách vẽ:

Vì tia phản xạ \(IR\) phải có hướng nằm ngang chiều từ trái sang phải theo yêu cầu bài toán nên:

    + Đầu tiên ta vẽ tia phản xạ \(IR\) như đề bài đã cho.

    + Pháp tuyến \(IN\) luôn là tia phân giác của \(\widehat {{S}I{R}}\), do đó tiếp theo ta vẽ tia phân giác của góc \(\widehat {{S}I{R}}\)

    + Đường phân giác \(IN\) này luôn vuông góc với gương tại điểm tới \(I\). Nên ta xác định được vị trí của mặt gương bằng cách quay gương sao cho mặt gương vuông góc với \(IN\). Đây là vị trí gương cần xác định.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
 • Bài 4.4 trang 12 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.4 trang 12 sách bài tập vật lí 7. Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, gần một bức tường thẳng đứng (hình 4.3).

 • Bài 4.5 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.5 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60° (hình 4.4). Tìm giá trị của góc tới i và góc phản xạ r.

 • Bài 4.6 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.6 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

 • Bài 4.7 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.7 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

 • Bài 4.8 trang 13 SBT Vật lí 7

  Giải bài 4.8 trang 13 sách bài tập vật lí 7. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí