Bài 38.10 trang 116 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Phân hạch một hạt nhân \({}^{235}U\) trong lò phản ứng sẽ tỏa ra năng lượng \(200MeV/1\) hạt nhân.

a) Nếu phân hạch \(1kg{}^{235}U\) thì năng lượng tỏa ra bằng bao nhiêu?

b) Cần phải đốt một lượng than bằng bao nhiêu để có một nhiệt lượng tương đương?

Cho năng suất tỏa nhiệt của than bằng \(2,{93.10^7}J/kg.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng công thức tính số hạt \({}^{235}U\): \(N = \dfrac{m}{A}.{N_A}\)

+ Sử dụng công thức tính nhiệt lượng tỏa ra của thán đá \(Q = qm\)

+ Sử dụng công thức đổi đơn vị \(1MeV = 1,{6.10^{ - 13}}J\)

Lời giải chi tiết

+ Số hạt \({}^{235}U\) có trong \(1kg{}^{235}U\)là:  \(N = \dfrac{m}{A}.{N_A} \\= \dfrac{{{{10}^3}}}{{235}}.6,{023.10^{23}} = 2,{56.10^{24}}(hat)\)

Vậy năng lượng tỏa ra khi phân hạch \(1kg{}^{235}U\):\(Q = N.200 = 5,{12.10^{26}}MeV\)

b) Lượng than đá cần đốt để thu được nhiệt lượng tương đương là:

\(Q = qm\\ \Rightarrow m = \dfrac{Q}{q} = \dfrac{{5,{{12.10}^{26}}.1,{{6.10}^{ - 13}}}}{{2,{{93.10}^7}}}\\ = 2,{8.10^6}(kg)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 38. Phản ứng phân hạch

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài