Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 46 SBT Sinh học 9


Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 46 SBT Sinh học 9. Cấu trúc bậc 4 của prôtêin

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 36

36. Cấu trúc bậc 4 của prôtêin

A. có ở tất cả các loại của prôtêin.

B. chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 pôlipeptit có cấu trúc khác nhau.

C. chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 hay nhiều pôlipeptit có cấu trúc giống nhau.

D. chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 hay nhiều pôlipeptit có cấu trúc bậc 3 giống nhau hoặc khác nhau.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu trúc protein

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc bậc 4 của prôtêin  chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 hay nhiều pôlipeptit có cấu trúc bậc 3 giống nhau hoặc khác nhau.

Chọn D

Câu 37

37. Prôtêin thực hiện được chức năng phổ biến ở cấu trúc

A. bậc 1.                            B. bậc 2.

C. bậc 3.                            D. bậc 4.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu trúc protein

Lời giải chi tiết:

Prôtêin thực hiện được chức năng phổ biến ở cấu trúc bậc 3.            

Chọn C

Câu 38

38. Bậc cấu trúc có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin là

A.cấu trúc bậc 1

B. cấu trúc bậc 2.

C. cấu trúc bậc 3

D. cấu trúc bậc 4.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu trúc protein

Lời giải chi tiết:

Bậc cấu trúc có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin là cấu trúc bậc 1

Chọn A

Câu 39

39. Gen và prôtêin phải có mối quan hệ với nhau qua một dạng cấu trúc trung gian là

A. tARN.                               B. mARN.

C. rARN.                              D. enzim.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Lời giải chi tiết:

Gen và prôtêin phải có mối quan hệ với nhau qua một dạng cấu trúc trung gian là mARN.

Chọn B

Câu 40

40. Thực chất của quá trình hình thành chuỗi axit amin là sự xác định

A. trật tự sắp xếp của các axit amin.

B. số lượng axit amin.

C. số loại các axit amin.

D. cấu trúc không gian của prôtêin.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Lời giải chi tiết:

Thực chất của quá trình hình thành chuỗi axit amin là sự xác định trật tự sắp xếp của các axit amin.

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.