Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 46 SBT Sinh học 9


Giải bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 46 SBT Sinh học 9. Cấu trúc bậc 4 của prôtêin

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 36

36. Cấu trúc bậc 4 của prôtêin

A. có ở tất cả các loại của prôtêin.

B. chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 pôlipeptit có cấu trúc khác nhau.

C. chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 hay nhiều pôlipeptit có cấu trúc giống nhau.

D. chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 hay nhiều pôlipeptit có cấu trúc bậc 3 giống nhau hoặc khác nhau.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cấu trúc protein

Lời giải :

Cấu trúc bậc 4 của prôtêin  chỉ có ở một số loại prôtêin, được hình thành từ 2 hay nhiều pôlipeptit có cấu trúc bậc 3 giống nhau hoặc khác nhau.

Chọn D

Câu 37

37. Prôtêin thực hiện được chức năng phổ biến ở cấu trúc

A. bậc 1.                            B. bậc 2.

C. bậc 3.                            D. bậc 4.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cấu trúc protein

Lời giải :

Prôtêin thực hiện được chức năng phổ biến ở cấu trúc bậc 3.            

Chọn C

Câu 38

38. Bậc cấu trúc có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin là

A.cấu trúc bậc 1

B. cấu trúc bậc 2.

C. cấu trúc bậc 3

D. cấu trúc bậc 4.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết cấu trúc protein

Lời giải :

Bậc cấu trúc có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin là cấu trúc bậc 1

Chọn A

Câu 39

39. Gen và prôtêin phải có mối quan hệ với nhau qua một dạng cấu trúc trung gian là

A. tARN.                               B. mARN.

C. rARN.                              D. enzim.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết mối quan hệ giữa gen và tính trạng 

 Lời giải :

Gen và prôtêin phải có mối quan hệ với nhau qua một dạng cấu trúc trung gian là mARN.

Chọn B

Câu 40

40. Thực chất của quá trình hình thành chuỗi axit amin là sự xác định

A. trật tự sắp xếp của các axit amin.

B. số lượng axit amin.

C. số loại các axit amin.

D. cấu trúc không gian của prôtêin.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết mối quan hệ giữa gen và tính trạng 

Lời giải :

Thực chất của quá trình hình thành chuỗi axit amin là sự xác định trật tự sắp xếp của các axit amin.

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - B-Bài tập trắc nghiệm trang 40

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài