Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Tham gia vào cấu trúc của ADN có các bazơ nitric nào?

A. Ađênin (A), timin (T), xitôzin (X) và uraxin (U).

B. Guanin (G), xitôzin (X), ađênin (A), uraxin (Ư).

C. Ađênin (A), timin (T), uraxin (U), guanin (G).

D. Ađênin (A), timin (T), guanin (G), xitôzin (X).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu tạo ADN

Lời giải chi tiết:

Tham gia vào cấu trúc của ADN có Ađênin (A), timin (T), guanin (G), xitôzin (X).

Chọn D

Câu 2

2. Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

A. Cacbohidrat.                   B. Lipit.

C. ADN.                               D. Prôtêin.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Chức năng ADN

Lời giải chi tiết:

Phân tử ADN có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

Chọn C

Câu 3

3. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là

A. glucôzơ.                       B. axit amin

C. nuclêôtit.                      D. axit béo.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu tạo ADN

Lời giải chi tiết:

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit

Chọn C

Câu 4

4. Trong các yếu tố cơ bản quyết định tính đa dạng cùa ADN, yếu tố nào là quyết định nhất ?

A. Cấu trúc xoắn kép của ADN.

B. Trật tự sắp xếp các nuclêôtit. 

C. Số lượng các nuclêôtit.

D. Cấu trúc không gian của ADN.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu trúc ADN

Lời giải chi tiết:

Trật tự sắp xếp các nuclêôtit là quyết định nhất

Chọn B

Câu 5

5. Yếu tố nào cần và đủ để quy định tính đặc thù của phân tử ADN ?

A. Số lượng các nuclêôtit.

B. Thành phần của các loại nuclêôtit tham gia.

C. Trật tự sắp xếp các nuclêôtit.

D. Cấu trúc không gian của ADN

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cấu trúc ADN

Lời giải chi tiết:

Trật tự sắp xếp các nuclêôtit là trật tự sắp xếp các nuclêôtit.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.