Bài 33.7, 33.8 trang 95 SBT Vật Lí 12


Giải bài 33.7, 33.8 trang 95 sách bài tập vật lí 12. Trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

33.7

Trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được \(6\) vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô là

A. trạng thái \(L.\)

B. trạng thái \(M.\)

C. trạng thái \(N.\)

D. trạng thái \(O.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính số vạch phát xạ tối đa khi chuyển trạng thái của nguyên tử: \(N = C_n^2\)

Lời giải chi tiết:

Số vạch phát xạ tối đa khi chuyển trạng thái của nguyên tử: \(N = C_n^2 = 6 \Rightarrow n = 4 \Rightarrow \)Trạng thái \(N\)

Chọn C

33.8

Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau:

Trường hợp \(1:\) Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh sáng đơn sắc mà các phôtôn có năng lượng \({\varepsilon _1} = {E_M} - {E_K}.\)

Trường hợp 2: Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh sáng đơn sắc mà các phôtôn có năng lượng\({\varepsilon _2} = {E_M} - {E_L}.\)

Hỏi trong trường hợp nào ta sẽ thu được vạch quang phổ ứng với sự chuyển \({E_M} \to {E_L}\) của các nguyên tử hiđrô?

A. Trong cả hai trường hợp, ta đều thu được vạch quang phổ nói trên.

B. Trong cả hai trường hợp, ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên.

C. Trong trường hợp \(1,\) ta thu được vạch quang phổ nói trên; trong trường hợp \(2\) thì không.

D. Trong trường hợp \(1\) thì không; trong trường hợp \(2,\) ta sẽ thu được vạch quang phổ nói trên.

Phương pháp giải:

Sử dụng tiên đề Bo về trạng thái dừng của nguyên tử

Lời giải chi tiết:

Trong trường hợp \(1,\) ta thu được vạch quang phổ nói trên; trong trường hợp \(2\) thì không.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 33.9, 33.10 trang 96 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 33.9, 33.10 trang 96 sách bài tập vật lí 12. Bán kính quỹ đạo dừng N là

 • Bài 33.11, 33.12 trang 96 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 33.11, 33.12 trang 96 sách bài tập vật lí 12. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

 • Bài 33.13, 33.14 trang 97 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 33.13, 33.14 trang 97 sách bài tập vật lí 12. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định

 • Bài 33.15 trang 97 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 33.15 trang 97 sách bài tập vật lí 12. Để ion hóa nguyên tử hiđrô, người ta cần một năng lượng là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ có thể có được trong quang phổ của hiđrô.

 • Bài 33.16 trang 97 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 33.16 trang 97 sách bài tập vật lí 12. Biết độ lớn của năng lượng toàn phần của electron trong nguyên tử hidro thì tỉ lệ nghịch với độ lớn của bán kính quỹ đạo. Năng lượng toàn phần của electron gồm động năng của êlectron và thế năng tương tác của nó với hại nhân.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.