Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 SBT Sinh học 9


Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 136 sách bài tập Sinh học 9. Để bảo vệ các hệ sinh thái biển, cần

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31. Để bảo vệ các hệ sinh thái biển, cần

A. có kế hoạch khai thác tài nguyên biển hợp lí.

B. bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm.

C. chống ô nhiễm môi trường biển.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết bảo vệ hệ sinh thái biển

Lời giải chi tiết:

Để bảo vệ các hệ sinh thái biển, cần

- có kế hoạch khai thác tài nguyên biển hợp lí.

- bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm.

- chống ô nhiễm môi trường biển.

Chọn D

Câu 32

32. Để bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp, cần

A. duy trì các hệ sinh thải nông nghiệp chủ yếu.

B. chống ô nhiễm môi trường đất, nước.

C. cải tạo các hệ sinh thái nông nghiệp để đạt năng suất và hiệu quả cao.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp

Lời giải chi tiết:

Cả A, B và C.

Chọn D

Câu 33

33. Trái Đất của chúng ta được chia ra nhiều vùng với các kiểu hệ sinh thái khác nhau là

A. kết quả cho sự đa dạng các loài sinh vật.

B. cơ sở cho sự đa dạng các loài sinh vật.

C. nội dung cho sự đa dạng các loài sinh vật.

D. hình thức cho sự đa dạng các loài sinh vật.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sự đa dạng hệ sinh thái

Lời giải chi tiết:

Trái Đất của chúng ta được chia ra nhiều vùng với các kiểu hệ sinh thái khác nhau là cơ sở cho sự đa dạng các loài sinh vật.

Chọn B

Câu 34

34. Ngày nay, việc bảo vệ môi trường là

A. nhiệm vụ cấp bách của tất cả các nước.

B. nhiệm vụ của chỉ các nước giàu

C. nhiệm vụ của chỉ các nước nghèo.

D. không của ai cả.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết nội dung cơ bản luật bảo vệ môi trường

Lời giải chi tiết:

Ngày nay, việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách của tất cả các nước.

Chọn A

Câu 35

35. Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm

A. ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

B. khắc phục hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường.

C. điều chỉnh việc khai thác và sử dụng hợp lí các thành phần của môi trường.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sự cần thiết của luật bảo vệ môi trường

Lời giải chi tiết:

Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm

- ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

- khắc phục hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường.

- điều chỉnh việc khai thác và sử dụng hợp lí các thành phần của môi trường.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí