Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 134 SBT Sinh học 9


Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 134 sách bài tập Sinh học 9.Các biện pháp bảổ vệ tài nguyên sinh vật là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật là

A. bảo vệ rừng.

B. trồng cây, gây rừng; không săn bắt động vật hoang dã.

C. xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia; ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn các nguồn gen quý hiếm.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các biện pháp bảo vệ thiên nhiên

Lời giải chi tiết:

Các biện pháp bảổ vệ tài nguyên sinh vật là:

- bảo vệ rừng.

- trồng cây, gây rừng; không săn bắt động vật hoang dã.

- xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia; ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn các nguồn gen quý hiếm.

Chọn D

Câu 17

17. Thảm thực vật có tác dụng

A. chống xói mòn đất, lũ lụt, sạt lở đất.

B. giữ ám cho đất; điêu hoà khí hậu và duy trì cân bằng sinh thái.

C. là thức ăn và nơi ở của các loài sinh vật khác.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các biện pháp bảo vệ thiên nhiên

Lời giải chi tiết:

Thảm thực vật có tác dụng:

- chống xói mòn đất, lũ lụt, sạt lở đất.

giữ ám cho đất; điêu hoà khí hậu và duy trì cân bằng sinh thái.

- là thức ăn và nơi ở của các loài sinh vật khác.

Chọn D

Câu 18

18. Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là cơ sở để

A. duy trì cân bằng sinh thái.

B. tránh ô nhiễm môi trường.

C. tránh cạn kiệt nguồn tài nguyên.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết các biện pháp bảo vệ thiên nhiên

Lời giải chi tiết:

Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là cơ sở để

duy trì cân bằng sinh thái.

tránh ô nhiễm môi trường.

- tránh cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Chọn D

Câu 19

19. Bảo vệ rừng đồng nghĩa với việc bảo vệ

A. tài nguyên đất.

B. tài nguyên nước.

C. tài nguyên sinh vật.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sử dụng hợp lý thài nguyên

Lời giải chi tiết:

Bảo vệ rừng đồng nghĩa với việc bảo vệ:

- tài nguyên đất

- tài nguyên nước

- tài nguyên sinh vật

Chọn D

Câu 20

20. Việc khai thác, vận chuyển và sử dụng không hợp lí các khoáng sản sẽ

A. làm mất đất, mất rừng.

B. gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

C. làm mất cân bằng sinh thái.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sử dụng hợp lý thài nguyên

Lời giải chi tiết:

Việc khai thác, vận chuyển và sử dụng không hợp lí các khoáng sản sẽ:

làm mất đất, mất rừng.

- gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

- làm mất cân bằng sinh thái.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí