Giải bài 3 trang 75 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy liệt kê những hoạt động sản xuất và sinh hoạt ở nơi em đang sinh sống có vận dụng và không vận dụng các giải pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững hình 23.6 trong SGK vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 23.6 SGK và dựa vào tình hình thực tế ở địa phương em.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Em sống ở thành phố Hà Nội.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài