Bài 29.9 trang 45 SBT hóa học 11


Đề bài

0,7 g một anken có thể làm mất màu 16,0 g dung dịch brom (trong CCl4) có nồng độ 12,5%.

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết công thức cấu tạo của tất cả các đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử tìm được. Ghi tên từng đồng phân. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. +) Viết PTHH: \({C_n}{H_{2n}} + B{{\rm{r}}_2} \to {C_n}{H_{2n}}B{{\rm{r}}_2}\)

+) Tính theo PTHH => số mol anken =>Manken 

+) Biểu diễn  Manken theo n => n => CTPT của A

2. +) Xem lại lí thuyết về đồng phân của Anken Tại đây để viết CTCT của A.

Lời giải chi tiết

1.   \({C_n}{H_{2n}} + B{{\rm{r}}_2} \to {C_n}{H_{2n}}B{{\rm{r}}_2}\)

Số mol anken = số mol Br2 = \(\dfrac{{16.12,5}}{{100.160}}\) = 0.0125 (mol).

Khối lượng 1 mol anken = \(\dfrac{{0,7}}{{0,0125}}\) = 56 (g).

14n = 56 \( \Rightarrow \) n = 4 \( \Rightarrow \) C4H8.

2. CH2 = CH - CH2 - CH3 ;       CH3 - CH = CH - CH

   but-1-en                                        but-2-en

              

2-metylpropen                               xiclobutan

metylxiclopropan

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Anken

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài