Bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 SBT hóa học 11


Giải bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây sai? A. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 29.1.

Hợp chất  có tên là gì ?

A. 2-đimetylpent-4-en                         

B. 2,2-đimetylpent-4-en

C. 4-đimetylpent-1-en                           

D. 4,4-đimetylpent-1–en

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

Hợp chất trên có tên là: 4,4-đimetylpent-1–en

\( \to\) Chọn D.

Câu 29.2.

Hợp chất có tên là gì ?

A. 3-metylenpentan                             

B. 1,1-đietyleten

C. 2-etylbut-1-en                                   

D. 3-etylbut-3-en

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

Hợp chất trên có tên là: 2-etylbut-1-en                                   

\( \to\) Chọn C.

Câu 29.3.

Nhận xét nào sau đây sai?

A. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n.

B. Tất cả các hiđrocacbon có công thức chung là CnH2n đều là anken.

C. Tất cả các anken đều làm mất màu dung dịch brom.

D. Tất cả các anken đều làm mất màu dung dịch KMnO4.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

A, C, D – Đúng

B sai vì xicloankan cũng có công thức là CnH2n

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Anken

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài