Bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 SBT hóa học 11


Giải bài 29.1, 29.2, 29.3 trang 44 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây sai? A. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 29.1.

Hợp chất  có tên là gì ?

A. 2-đimetylpent-4-en                         

B. 2,2-đimetylpent-4-en

C. 4-đimetylpent-1-en                           

D. 4,4-đimetylpent-1–en

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

Hợp chất trên có tên là: 4,4-đimetylpent-1–en

\( \to\) Chọn D.

Câu 29.2.

Hợp chất có tên là gì ?

A. 3-metylenpentan                             

B. 1,1-đietyleten

C. 2-etylbut-1-en                                   

D. 3-etylbut-3-en

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

Hợp chất trên có tên là: 2-etylbut-1-en                                   

\( \to\) Chọn C.

Câu 29.3.

Nhận xét nào sau đây sai?

A. Tất cả các anken đều có công thức là CnH2n.

B. Tất cả các hiđrocacbon có công thức chung là CnH2n đều là anken.

C. Tất cả các anken đều làm mất màu dung dịch brom.

D. Tất cả các anken đều làm mất màu dung dịch KMnO4.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải chi tiết:

A, C, D – Đúng

B sai vì xicloankan cũng có công thức là CnH2n

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Anken

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài