Bài 29.4, 29.5, 29.6 trang 44 SBT hóa học 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 29.4, 29.5, 29.6 trang 44 sách bài tập hóa học 11. Hợp chất 2,4 – đimetylhex – 1– en ứng với công thức cấu tạo nào cho dưới đây ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 29.4.

Hợp chất 2,4 – đimetylhex – 1– en ứng với công thức cấu tạo nào cho dưới đây ?

Phương pháp: Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải: 2,4 – đimetylhex – 1– en là tên của công thức trong đáp án B.

\( \to\) Chọn B.

Câu 29.5.

Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào cho dưới đây là thuận tiện nhất ?

A. Phản ứng đốt cháy

B. Phản ứng cộng với hiđro

C. Phản ứng với nước brom

D. Phản ứng trùng hợp

Phương pháp: Dựa vào đặc điểm của liên kết giữa etan và eten để phân biệt.

Lời giải: Etan chỉ chứa liên kết đơn nên không có phản ứng cộng, còn eten thì có => Eten làm mất màu dung dịch nước brom, etan thì không.

\( \to\) Chọn C.

Câu 29.6.

Chất X có công thức phân tử là C4H8. X có thể làm mất màu dung dịch brom và khi tác dụng với HCl tạo ra một sản phẩm duy nhất. Tên chất X đó là:

A. Xiclobutan.     B. But – 1 – en   

C. But – 2 – en   D. 2 metylprop – 1 – en

Phương pháp: Xem lại lí thuyết về Anken Tại đây .

Lời giải: Do X có thể làm mất màu dung dịch brom và khi tác dụng với HCl tạo ra một sản phẩm duy nhất nên X là anken và có cấu tạo đối xứng.

\( \to\) Chọn C.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 29: Anken

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu