Bài 21.5* trang 30 SBT hóa học 11


Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 4,10 g chất hữu cơ A người ta thu được 2,65 g Na2CO3 ; 1,35 g H2O và 1,68 lít CO2 (đktc). Xác định công thức đơn giản nhất của chất A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Xác định các nguyên tố có trong A (chú ý sự có mặt của nguyên tố O)

+) Tính mC, mH, mNa và mO (nếu có)

+) Gọi CT của X.

+) Tìm tỉ lệ nguyên tối giản nhất của các nguyên tố \( \to\) CTĐGN của A.

Lời giải chi tiết

Chất A chắc chắn có C, H, Na, có thể có O.

Khối lượng C trong 1,68 lít CO2: \(\dfrac{{12,0\times1,68}}{{22,40}}\) =0,900(g).

Khối lượng C trong 2,65 g Na2CO3: \(\dfrac{{12,0\times2,65}}{{106,0}}\) = 0,300(g).

Khối lượng C trong 4,10 g chất A : 0,900 + 0,300 = 1,20 (g).

Khối lượng Na trong 2,65 g Na2CO3: \(\dfrac{{46,0\times2,65}}{{106,0}}\) = 1,15(g)

Khối lượng H trong 1,35 g H2O : \(\dfrac{{2,0\times1,35}}{{18,0}}\) = 0,15 (g).

Khối lượng O trong 4,10 g A : 4,10 - 1,20 - 0,15 - 1,15 = 1,60 (g) Chất A có dạng CxHyOzNat

x : y : z : t =\(\dfrac{{1,2}}{{12}}:\dfrac{{0,15}}{1}:\dfrac{{1,6}}{{16}}:\dfrac{{1,15}}{{23}}\) = 0,10 : 0,15 : 0,10 : 0,05 = 2 : 3 : 2 : 1.

Công thức đơn giản nhất là C2H3O2Na.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Bài 21.6* trang 30 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.6* trang 30 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g hợp chất A cần dùng vừa hết 4,20 lít...

 • Bài 21.4 trang 30 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.4 trang 30 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu cơ X phải dùng vừa hết...

 • Bài 21.3 trang 30 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.3 trang 30 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ A, người ta thu được 4,40 g ...

 • Bài 21.2 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.2 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Phát biểu nào dưới đây đúng? A. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ...

 • Bài 21.1 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.1 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Ở lớp 9, các em đã học về axetilen và bezen. Trong các nhận xét dưới đây về hai chất đó, nhận xét nào đúng?...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.