Bài 21.4 trang 30 SBT hóa học 11


Đề bài

Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu cơ X phải dùng vừa hết 4,20 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2theo tỉ lệ 44 : 15 về khối lượng.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của chất X.

2. Xác định công thức phân tử của X biết rằng tỉ khối hơi của X đối với C2H6 là 3,80. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. +) Áp dụng ĐLBTKL: \({m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}\) =\({m_X} + {m_{{O_2}}}\)

+) Dựa vào dữ kiện CO2 và H2theo tỉ lệ 44 : 15 về khối lượng \( \to\) \({m_{C{O_2}}}\)  và \( {m_{{H_2}O}}\) 

+) Tính mC, mvà mO (nếu có) 

+) Gọi X có dạng CxHyOz

+) Tìm tỉ lệ x: y: z \( \to\) CTĐGN

2. +) Tính phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi
+) Lập phương trình giữa CTĐGN và phân tử khối ẩn n. Giải phương trình \( \to\) n \( \to\) CTPT X

Lời giải chi tiết

1. \({m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}\) =\({m_X} + {m_{{O_2}}}\) = 2,85 + \(\dfrac{{4,20}}{{22,4}}\). 32,0= 8,85 (g)

Mặt khác \({m_{C{O_2}}}:{m_{{H_2}O}}\) = 44 : 15.

Từ đó tìm được : \({m_{C{O_2}}}\) =6,60g và \({m_{{H_2}O}}\) = 2,25g.

Khối lương C : \(\dfrac{{12,0\times 6,6}}{{44,0}}\) = 1,80 (g).

Khối lượng H : \(\dfrac{{2,0\times2,25}}{{18,0}}\) = 0,25 (g).

Khối lượng O : 2,85 - 1,80 - 0,25 = 0,80 (g).

Chất X có dạng CxHyOz

x : y : z = \(\dfrac{{1,80}}{{12}}:\dfrac{{0,25}}{1}:\dfrac{{0,80}}{{16}}\) = 0,150 : 0,25 : 0,050 = 3:5:1

Công thức đơn giản nhất của X là C3H5O.

2. Mx = 3,80 x 30,0 = 114,0 (g/mol)

(C3H5O)n =114 \( \to\) 57n = 114 \( \to\) n = 2 Công thức phân tử C6H10O2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 21.5* trang 30 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.5* trang 30 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 4,10 g chất hữu cơ A người ta thu được 2,65 g Na2C03 ; 1,35 g H20 và 1,68 lít C02 (đktc)...

 • Bài 21.6* trang 30 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.6* trang 30 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g hợp chất A cần dùng vừa hết 4,20 lít...

 • Bài 21.3 trang 30 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.3 trang 30 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ A, người ta thu được 4,40 g ...

 • Bài 21.2 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.2 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Phát biểu nào dưới đây đúng? A. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ...

 • Bài 21.1 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.1 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Ở lớp 9, các em đã học về axetilen và bezen. Trong các nhận xét dưới đây về hai chất đó, nhận xét nào đúng?...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.