Bài 21.3 trang 30 SBT hóa học 11


Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g chất hữu cơ A, người ta thu được 4,40 g CO2 và 1,80 g H2O.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của chất A.

2. Xác định công thức phân tử chất A biết rằng nếu làm bay hơi 1,10 g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 0,40 g khí O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. +) Tính khối lượng nguyên tố C, H từ đó kiểm tra A có nguyên tố O hay không?

    +) Tìm tỉ lệ các nguyên tố có trong A \( \to\) CTĐGN.

2. +) Tính phân tử khối của A.

    +) Dựa vào CTĐGN đã tìm được ở trên, lập phương trình ẩn n. 

    +) Giải phương trình \( \to\) CTPT A

Lời giải chi tiết

1.

\(\begin{array}{l}{n_C} = \dfrac{{4,4}}{{44}} = 0,1(mol) =  > {m_C} = 12 \times 0,1 = 1,2\,g\\{n_H} = 2 \times \dfrac{{1,8}}{{18}} = 0,2(mol) =  > {m_H} = 1 \times 0,2 = 0,2\,g\\Nx:{m_C} + {m_H} = 1,2 + 0,2 = 1,4 < 2,2\\ =  > \,{m_O} = 2,2 - 1,4 = 0,8\,g =  > {n_O} = \dfrac{{0,8}}{{16}} = 0,05(mol)\\CT{\rm{D}}GN:{C_x}{H_y}{O_z}\\x:y:z = 0,1:0,2:0,05 = 2:4:1\end{array}\)  

Vậy CTĐGN là C2H4O.

2. Số mol A trong 1,10 g A = số mol \({O_2}\) trong 0,40 g \({O_2}\) = \(\dfrac{{0.4}}{{32}}\) =0.0125 (mol)

 Ta có: \({M_A}\) = \(\dfrac{{1,1}}{{0,0125}}\) = 88 (g/mol)

(C2H4O)n = 88 => 44n = 88 => n = 2

CTPT là C4H8O2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 21.4 trang 30 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.4 trang 30 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 2,85 g chất hữu cơ X phải dùng vừa hết...

 • Bài 21.5* trang 30 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.5* trang 30 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 4,10 g chất hữu cơ A người ta thu được 2,65 g Na2C03 ; 1,35 g H20 và 1,68 lít C02 (đktc)...

 • Bài 21.6* trang 30 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.6* trang 30 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g hợp chất A cần dùng vừa hết 4,20 lít...

 • Bài 21.2 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.2 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Phát biểu nào dưới đây đúng? A. Hai hợp chất có cùng công thức đơn giản nhất thì bao giờ...

 • Bài 21.1 trang 29 SBT hóa học 11

  Giải bài 21.1 trang 29 sách bài tập hóa học 11. Ở lớp 9, các em đã học về axetilen và bezen. Trong các nhận xét dưới đây về hai chất đó, nhận xét nào đúng?...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.